OPTIMALISEREN project|28 november 2019

Strategisch plan op een tekening voor het KNKV

Top image

Eén van de twee hoofdambities van het Koninklijk Nederlandse Korfbal Verbond (KNKV) is om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van korfbal. Het strategisch plan hiervoor is ontstaan vanuit co-creatie: alle betrokkenen bij de korfbalsport dachten mee.

Complexe vraagstukken, daar krijgt iedere bond, vereniging en professional - vroeg of laat - mee te maken. "Dat is niks nieuws," start Gert-Jan Kraaijeveld, manager korfbal-participatie bij het KNKV zijn verhaal, "elke bond of vereniging probeert op een goede manier ondersteuning te bieden bij die vraagstukken en die vraagstukken optimaal in te richten. Als bond zijn wij na gaan denken over in welke mate wij waarde leveren aan hetgeen onze verenigingen nodig hebben."

Het werd het startpunt voor een strategisch plan vanuit co-creatie. "Met alle partijen die betrokken zijn bij onze sport zijn we, zowel mondeling als digitaal, in gesprek gegaan. Iedereen kon input leveren: vrijwilligers, verenigingen, leden, professionals en andere organisaties. Zo hebben we het antwoord op de vragen 'waar gaat het nu echt om, wat maakt onze sport zo mooi en hoe kunnen we daar toekomst aan geven' opgehaald."

De korfbal-organisatie in één tekening

Het ophalen van die informatie was volgens Gert-Jan stap 1. De logische stap twee: "Hoe gaan we ervoor zorgen dat wat we moeten opleveren (of gaan opleveren) ook één op één verbinding krijgt met de verenigingen en met de partijen waar wij ondersteuning aan bieden. Dat hebben we gedaan door alle input die we hebben ontvangen - een plan van zo'n 20 pagina's - samen te laten vatten in één tekening. De gedachte hierachter is: hoe visueler je het kan maken, hoe dichter je bij de vereniging komt." 

"De tekening laat in één oogopslag zien waar het om gaat: dat er elke week gekorfbald wordt, de vereniging faciliteert dat. Verenigingen hebben met gemeenten te maken, en vervolgens met overkoepelende organisaties, zoals een sportbond of NOC*NSF. En die hebben weer met overheidsvraagstukken te maken," vat Gert-Jan de tekening samen.

"Met de tekening, het Strategisch plan 2018+ , wordt voor elke betrokkene binnen de korfbalsport zijn of haar positie in het geheel duidelijk"

De Vereniging Centraal

Dan heb je een tekening, en dan? Gert-Jan heeft het antwoord op die vraag: "Wat we op papier hebben gezet, wil je waar kunnen maken. Maar dat vraagt iets van de organisatie. Daarom zijn we vanuit de vereniging-service-kant een project gestart, 'De vereniging centraal'. De eerste stap die we moeten maken is om met elke vereniging een relatie te hebben." Een hele uitdaging, want het KNKV kampte op dat moment met een capaciteitsprobleem vanuit de professionele organisatie. "Toen hebben we vrijwilligers bij het project betrokken en zijn we aan de slag gegaan om vanuit de vrijwilligersorganisatie invulling te geven aan de ondersteuning van het professionele apparaat. Dat leverde zowel successen als beperkingen op."

Van project naar waardevolle beweging

In een volgende stap wil de KNKV met 'de Verenging Centraal' de stap maken van project naar beweging. "Dan gaat het over gedrag, samenwerken en dat soort onderwerpen. Daarvoor is een opleidingsweek georganiseerd voor iedereen die ook maar iets te maken heeft verenigingsservice. Zo kunnen professionals en vrijwillers samen, vanuit verenigingsservice, verenigingen ondersteunen. Relaties opbouwen, inhoud brengen en processen begeleiden. Met altijd in gedachte hoe we de meeste waarde kunnen leveren aan onze verenigingen."

"Vanuit verenigingsservice gaan vrijwilligers samen met professionals naar verenigingen om relaties op te bouwen, processen te begeleiden en inhoud te brengen. Daarmee willen we als bond waarde leveren aan de vereniging."

Onderliggende vraagstukken boven tafel

"Naast dat we de professionals samen met de vrijwilligers dichter bij de vereniging aan het brengen zijn, zijn we een laatste stap aan het maken. Heel veel vragen van de vereniging gaan bijvoorbeeld over de behoefte van verenigingen op het gebied van competitie-vraagstukken, of vraagstukken rond arbitrage en opleidingen." Gert-Jan schets een voorbeeld van team-samenstelling: "Als een vereniging moeite heeft met het samenstellen van een team, en dispensatie aanvraagt voor een oudere speler, dan zit daar al een vraag onder. Hoe komt dat en kunnen we daar iets aan doen?"

Gert-Jan geeft toe dat in het verleden nooit te hebben gedaan, nu wel. "In plaats van dat we alleen de symptomen oplossen, willen we de onderliggende vragen écht boven tafel krijgen. Als die vraagstukken bij de verenigingen op tafel liggen, is het aan de vrijwilligers en professionals de taak om de juiste experts te betrekken om tot een goede beantwoording van die vraag te komen."

Successen en beperkingen

In de tijd dat het project loopt hebben we veel successen geboekt, maar hebben we ook veel beperkingen ervaren," observeert Gert-Jan. "Op het moment dat we begonnen hadden we een bepaalde capaciteit aan professionals. Van het vrijwilligersapparaat vroegen we een behoorlijke druk aan capaciteit. Dat was niet haalbaar, want het blijven vrijwilligers. Terwijl juist zij aangaven dat ze geloven in de inhoud van het project, maar zelf niet in staat zijn verder door te pakken." 'We kunnen wel iets doen met die relatie, maar we kunnen niet alle verenigingen meenemen', luidde de roep vanuit de vrijwilligers. Vanuit die 'noodkreet' is de KNKV gaan kijken naar de mogelijkheden tot uitbreiding, om zo wél alle verenigingen te bedienen en de vrijwilligers goed in hun rol te zetten. 

De invulling van het strategisch plan 2018+ en het project 'De Vereniging Centraal' hebben er bij de bond toe geleid dat de bond vanuit proces naar mensen is gaan denken. "Om mensen op een goede manier met elkaar te verbinden heb je wel afspraken nodig, noem dat een proces. Vanuit daar kijken we wat dat betekent voor de invulling. We gaan nu veel meer uit van de kwaliteit van de mensen, en houden rekening met het feit dat mensen doen wat ze leuk vinden om te doen."

Samenwerken op operationeel niveau

Op de vraag wat andere bonden kunnen doen om meer betrokkenheid te creëren, antwoord Gert-Jan: "Kijk naar het DNA van jouw sport. Mensen voelen zich aangetrokken tot een bepaalde sport omdat ze zich daar veilig en prettig voelen. Daarom hebben we gekeken naar de kernwaarden van de sport, hoe zien de verenigingen eruit, wat zijn de behoefte van de sporter. Een one-size-fits-all bestaat hiervoor niet. Waar ik wel in geloof - en dat ligt in het verlengde van de transitie in de sport - is dat je als sportbond op operationeel niveau op heel veel onderwerpen kan samenwerken. Een van die onderwerpen is hoe je verenigingen van de juiste informatie kan voorzien. Bijvoorbeeld als het gaat over vraagstukken op het gebied van ledenontwikkeling. Dat vraagstuk kan bij elke sportbond gelden. Op tactisch en operationeel niveau zijn er heel veel zaken waar je op kan verbinden, maar op strategisch niveau zul je echt vanuit de kernwaarden moeten zitten van de sport. Die zijn voor elke sportbond en sportvorm weer anders. Dat is mijn overtuiging."

Beloftes blijven waarmaken

"In het strategisch plan staan een aantal speerpunten, over hoe we zoveel mogelijk mensen kunnen laten genieten van korfbal. En dat wij in de sport altijd de beste zijn. Ik hoop dat we over 5 jaar een aanbod hebben voor alle mensen die het leuk vinden om bij korfbal betrokken te zijn. Dat de verenigingen na hebben gedacht over hoe ze dit kunnen bewerkstelligen. En dat wij als bond daarin kunnen blijven faciliteren en vervolgens ook zien dat het gebeurt. We willen de belofte die we in het strategisch plan hebben gedaan waarmaken."

Contactpersoon
Gert-Jan Kraaijeveld
Manager korfbalparticipatie
KNKV

Terug naar het overzicht
Deel deze pagina

Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*