Innoveren

Innoveren

Van goed idee naar goed plan

We creëren ruimte om te innoveren, fysiek én mentaal. Een plek, geld, kennis en de mindset om die stap vooruit te zetten. Kansen grijpen en ondernemen, met focus op de sporter.

Zo is de Sport Innovatiestudio opgericht om nieuwe concepten te ontwikkelen en innovatiekennis en kunde van binnen én buiten de sportwereld met elkaar te verbinden. En met het platform SportOn brengen we de multisporter - die veelal sport buiten de sportvereniging om - in contact met het sportaanbod bij sportverenigingen.

De twee grote innovatie-wapenfeiten van de sporttransitie

Sportinnovatiestudio

Sport Innovatiestudio is de plek van vernieuwing. Waar goede ideeën voor de breedtesport daadwerkelijk tot uitvoering worden gebracht en waar kennis en inspiratie met elkaar gedeeld wordt. Zodat we in blijven spelen op de behoeften van de sporter.

SportOn

Uit onderzoek blijkt dat ieder jaar meer mensen gaan sporten, maar steeds minder mensen tussen de 20-45 jaar lid worden - of blijven - van een sportvereniging. Met name flexibiliteit en diversiteit zijn belangrijke factoren in de sportbehoefte van de doelgroep: de multisporter. Voor sportverenigingen is  van oudsher niet gewend  om hier op in te spelen, terwijl de vereniging ook voor deze doelgroep van waarde kan zijn. Met de pilot SportOn zetten we de multisporter centraal, met als ultieme doel de multisporter weer te laten sporten bij de vereniging.

Innovatiefonds

Het Innovatiefonds is bedoeld om bonden te helpen een doorbraak te realiseren in het ontwikkelen én implementeren van nieuwe producten en diensten die passen bij de veranderende vraag van de sporter. Bonden die rondlopen met een innovatief idee of concept waarbij daadwerkelijk een nieuw product of nieuwe dienst gerealiseerd wordt, kunnen een aanvraag doen bij het Innovatiefonds.

lees meer over het Innovatiefonds

Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*