Infrastructuur transitie

Infrastructuur transitie

De transitie in de sport is meer dan de projecten van NLsport. Gelukkig maar! Er is een beweging op gang gekomen waar diverse organisaties verschillende initiatieven nemen. Ook de overheid draagt, vanuit het Ministerie van VWS, haar steentje bij via het Sportakkoord. Hoe breder de transitiebeweging hoe meer betrokken organisaties. Hoort jouw organisatie of initiatief ook thuis in de infrastructuur van de transitie? Geef ons een seintje!

In grote lijn bestaat de transitie in de sport uit 3 onderdelen:
- Innovatiefonds
- NLsport
- Nationaal Sportakkoord

Daarnaast hebben sportbonden in 2019 het initiatief genomen voor het ‘Kernteam één voor allen, allen voor één’. Het initiatief is gericht op het stimuleren en concretiseren van samenwerking ten behoeve van sportparticipatie, waarover we binnenkort meer informatie op de site publiceren.

Het innovatiefonds
Een fonds waarin sportbonden budget kunnen aanvragen om een doorbraak te realiseren in het ontwikkelen en implementeren van nieuwe producten en diensten die passen bij de veranderende vraag van de sporter.

NLsport
Een samenwerkingsinitiatief van sportbonden en NOC*NSF met de opdracht om de transitie in de sport te stimuleren en te versnellen.

Nationaal Sportakkoord
In juni 2018 hebben een groot aantal organisaties van binnen en buiten de sport het Nationaal Sportakkoord ondertekend. De activatie van het Sportakkoord is gestart in 2019. Ter voorbereiding op de start is in 2018 door het ministerie van VWS een budget voor sportbonden beschikbaar gesteld. De budgetten zijn toegekend langs 3 programmalijnen.

 

 

 

 

 


Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*