NLsport

NLsport

NLsport is een samenwerkingsinitiatief van sportbonden en NOC*NSF met de opdracht om de transitie in de sport te stimuleren en te versnellen. Onafhankelijk, sportoverstijgend, flexibel, proactief en vol energie. De projecten van NLsport worden gefinancierd uit Rubriek 4.2 ‘Maatwerkbudget Transitie’ van het Bestedingsplan 2019. Dit maatwerkbudget is gericht op sport- en bondoverstijgende projecten die bijdragen aan de transitie in de sport. Het gaat daarbij om thema’s die van belang zijn voor het collectief van de sport en die zonder hulp van deze middelen niet of moeizaam kunnen worden gerealiseerd. De gelden zijn bedoeld om de collectieve innovatie en ontwikkeling in de sport te bevorderen en te versterken. Het doel? Sportbonden en NOC*NSF beter in staat stellen om in te spelen op de veranderende sportwereld door te optimaliseren, te innoveren en samenwerking te stimuleren.

Koers 2019
NLsport heeft de opdracht om de transitie in de sport te stimuleren en te versnellen en vervult hierbij de rol van buitenboordmotor. De initiatieven van en ontwikkelingen bij sportbonden en NOC*NSF en de ontwikkeling van het Nationaal Sportakkoord vormen dus een belangrijke basis voor de ontwikkeling van de koers van NLsport. Waar nodig neemt NLsport zelf initiatief om nieuwe projecten te starten en bestaande projecten te continueren. In 2019 bestaat het programma van NLsport uit de volgende projecten:

In 2017 en 2018 lag de nadruk met name op het optimaliseren van de sportinfrastructuur (verenigingen, bonden en NOC*NSF). In 2019 verlegt NLsport de focus van optimalisatie naar innovatie. Innovatie heeft een prominente rol in de projecten, activiteiten en zichtbaarheid van NLsport. De projecten ten behoeve van optimalisatie worden gecontinueerd en de rol van ‘buitenboordmotor’ wordt in 2019 nadrukkelijker vervuld.

Check de notitie over de koers hier en de projecten hier:

Koers 2020
Net als in voorgaande jaren zijn de initiatieven van sportbonden en NOC*NSF, de ontwikkelingen in de transitiebeweging en de ambities van de NLsport een belangrijk startpunt bij het vormgeven van de koers voor 2020. In 2018 en 2019 zijn door zowel bonden, NOC*NSF als NLsport veel initiatieven gestart. De continuïteit en doorontwikkeling van deze initiatieven zijn in 2020 een voornaam aandachtspunt.

In 2020 worden de 3 bouwstenen van de transitie in de sport nadrukkelijker naar voren gebracht. Alle activiteiten van NLsport komen voort uit de 3 bouwstenen: optimaliseren van de sportinfrastructuur en het sportaanbod (wat we doen, nog beter doen), innoveren van de sportinfrastructuur en het sportaanbod (nieuwe dingen doen) en stimuleren van samenwerking en cultuurverandering. Een juiste balans in aandacht voor de 3 bouwstenen is van belang voor een duurzame transitie. De organisaties van bonden en NOC*NSF moeten in staat zijn de ontwikkelingen te verankeren, kennis en ervaring op te doen met innovatieprocessen, aan de slag te gaan met de gerealiseerde innovaties en zo daadwerkelijk vooruitgang te creëren voor de sporter en de verenigingen. De uitgangspunten voor de activiteiten van NLsport in 2020 zijn:

  • Continuïteit van de projecten van NLsport en ondersteuning van continuïteit projecten sportbonden en NOC*NSF
  • Versnipperde kennis en ervaring op tal van kennisgebieden verbinden en inzetten in projecten van sportbonden, NOC*NSF en NLsport. Op voorwaarde van behoud van flexibiliteit en slagkracht.
  • Scoop en regie NLsport verbreden naar gehele transitiebeweging door het intensiveren van de ‘bird eye view’ om mogelijke samenwerkingen, uitdagingen, trendbreuken te signaleren en ondersteunen.

In 2020 ligt de focus van innovatie op het gebied van governance, sportaanbod- en deelname en verdienmodellen.

Meer informatie?
Meer informatie over de projecten van NLsport of de transitie in de sport in het algemeen? Neem contact op met Carlijn Mol, projectleider van 'Transitie in de Sport', door een e-mail te sturen naar carlijn.mol@nlsport.org.


Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*