Innovatiefonds

Innovatiefonds

Sportbonden zitten boordevol ideeën voor innovatieprojecten, waarmee zij hun sport vernieuwen én de transitie stimuleren en versnellen. Voor die initiatieven is sinds 2018 budget beschikbaar in het Bestedingsplan van NOC*NSF. Het gaat daarbij om de zogenaamde rubriek 4, die bestaat uit het Maatwerkbudget Innovatie, beter bekend als het Innovatiefonds, en het Maatwerkbudget Transitie.

Het Maatwerkbudget Innovatie (rubriek 4.1) richt zich vooral op concrete product- en dienstinnovaties. Het Maatwerkbudget Transitie (rubriek 4.2), is gericht op sport- en bond-overstijgende transitieprojecten die van belang zijn voor het collectief van de Nederlandse sport.

Huidige status innovatiefonds

Het is momenteel niet mogelijk een aanvraag in te dienen en aanspraak te maken op maatwerkbudget vanuit het Innovatiefonds. Afhankelijk van de resultaten en aanbevelingen die voortkomen uit de evaluatie van rubriek 4, zal er mogelijk een nieuwe aanvraagronde worden opengesteld.

Wat is het Innovatiefonds? 

Het Innovatiefonds is bedoeld om bonden te helpen een doorbraak te realiseren in het ontwikkelen én implementeren van nieuwe producten en diensten die passen bij de veranderende vraag van de sporter. Omdat zo'n vernieuwende aanpak risico's en investeringen met zich meebrengt is het Innovatiefonds beschikbaar. Zo krijgen ook deze initiatieven een kans.

Alleen concrete producten en diensten die uiteindelijk structureel gefinancierd worden vanuit een eigen verdienmodel komen in aanmerking voor het Innovatiefonds. Een innovatie kan worden ingezet om dingen slimmer, sneller of makkelijker te doen. Maar ook om échte vernieuwingen door te voeren. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen sporten, genieten van sport en winnen met sport.

Wie kan een aanvraag doen?

Bonden, met een innovatief idee of concept waarbij daadwerkelijk een nieuw product of nieuwe dienst gerealiseerd wordt, kunnen een aanvraag doen. De aanvraag kan worden gedaan door één sportbond, of door een samenwerkingsverband van bonden. NOC*NSF kan zelf geen budget aanvragen uit het fonds.

Aanvraagvoorwaarden Innovatiefonds

Om als sportbond in aanmerking te komen dien je aan een aantal aanvraagvoorwaarden te voldoen. Het initiatief/concept moet enerzijds aantoonbaar bijdragen aan de doelen van de Sportagenda 2017+ en anderzijds perspectief bieden voor een concreet product of dienst. De investering voor het initiatief wordt aangevraagd op basis van een businessplan met een eigen verdienmodel. Daarom wordt verwacht dat het businessplan een concreet en volwassen concept bevat. Het concept is daarnaast voorzien van een kwalitatieve onderbouwing van het nut én de noodzaak: hoe draagt het bij aan de collectieve doelen en de efficiëntere en effectievere inrichting van het sportlandschap? Het concept wordt vervolgens door het expertpanel van het Innovatiefonds (die door het bestuur van NOC*NSF is benoemd) beoordeeld en getoetst.

Alle aanvraagvoorwaarden, hulpvragen bij het opstellen van een goed businessplan, het beoordelingskader en het beoordelingsproces staan beschreven in het Bestedingsplan en Richtlijnenboek

Kosteloos advies inwinnen over je aanvraag? Of hoe je je businessplan verder kunt aanscherpen?
Neem contact op met de Sportinnovatiestudio

Hoe doe ik mee?

Wil je als bond aanspraak maken op het maatwerkbudget vanuit het Innovatiefonds? Doe dan een aanvraag via het Portal Verdelen Middelen. Om aanspraak te maken dien je als bond te voldoen aan de Algemene Aanvraagvoorwaarden en de specifieke aanvraagvoorwaarden die gelden voor het Maatwerkbudget Innovatie. Momenteel is het niet mogelijk een aanvraag in te dienen. 

Meer weten over het Innovatiefonds?

Als je meer wilt weten over het Innovatiefonds, neem dan contact op met Sjors Metz.


Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*