Innovatiefonds

Innovatiefonds

Sportbonden zitten boordevol ideeën om nieuwe, innovatieprojecten te starten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun sport én de transitie stimuleren en versnellen. Voor die initiatieven is geld beschikbaar. In 2018 was de rubriek 'Innovatie en Ontwikkeling' voor het eerst onderdeel van het Bestedingsplan. In het Bestedingsplan 2019 is rubriek 4 opgesplitst in twee aparte maatwerkbudgetten en gaat de rubriek verder onder de naam 'Innovatie & Transitie'.

Het Maatwerkbudget Innovatie (rubriek 4.1), beter bekend als het Innovatiefonds, richt zich vooral op concrete product- en dienstinnovaties. Maatwerkbudget Transitie (rubriek 4.2), is gericht op sport- en bond-overstijgende transitie projecten die van belang zijn voor het collectief van de Nederlandse sport.

Wat is het Innovatiefonds? 

Het Innovatiefonds is bedoeld om bonden te helpen een doorbraak te realiseren in het ontwikkelen én implementeren van nieuwe producten en diensten die passen bij de veranderende vraag van de sporter. Alleen concrete producten en diensten die uiteindelijk structureel gefinancierd worden vanuit een eigen verdienmodel komen in aanmerking voor het Innovatiefonds. Een innovatie kan worden ingezet om dingen slimmer, sneller of makkelijker te doen. Maar ook om échte vernieuwingen door te voeren. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen sporten, genieten van sport en winnen met sport.

Wie kan een aanvraag doen?

Bonden, met een innovatief idee of concept waarbij daadwerkelijk een nieuw product of nieuwe dienst gerealiseerd wordt, kunnen een aanvraag doen. Omdat zo'n vernieuwende aanpak risico's en investeringen met zich meebrengt is het Innovatiefonds beschikbaar. Zo krijgen ook deze initiatieven een kans.

Een aanvraag voor het Innovatiefonds kan een sportbond en samenwerkingsverbanden van sportbonden doen. NOC*NSF zelf, kan geen budget aanvragen uit het fonds.

Aanvraagvoorwaarden Innovatiefonds

Om als sportbond in aanmerking te komen dien je aan een aantal aanvraagvoorwaarden te voldoen. Het initiatief/concept moet enerzijds aantoonbaar bijdragen aan de doelen van de Sportagenda 2017+ en anderzijds perspectief bieden voor een concreet product of dienst. De investering voor het initiatief wordt aangevraagd op basis van een businessplan met een eigen verdienmodel. Daarom wordt verwacht dat het businessplan een concreet en volwassen concept bevat. Het concept is daarnaast voorzien van een kwalitatieve onderbouwing van het nut én de noodzaak: hoe draagt het bij aan de collectieve doelen en de efficiëntere en effectievere inrichting van het sportlandschap? Het concept wordt vervolgens door het expertpanel van het Innovatiefonds (die door het bestuur van NOC*NSF is benoemd) beoordeeld en getoetst.

Alle aanvraagvoorwaarden, hulpvragen bij het opstellen van een goed businessplan, het beoordelingskader en het beoordelingsproces staan beschreven in het Bestedingsplan en Richtlijnenboek

Kosteloos advies inwinnen over je aanvraag? Of hoe je je businessplan verder kunt aanscherpen?

Hoe doe ik mee?

Wil je als bond aanspraak maken op het maatwerkbudget vanuit het Innovatiefonds? Doe dan een aanvraag via het Portal Verdelen Middelen. Om aanspraak te maken dien je als bond te voldoen aan de Algemene Aanvraagvoorwaarden en de specifieke aanvraagvoorwaarden die gelden voor het Maatwerkbudget Innovatie. De deadline voor het indienen van je aanvraag is 1 juni 2020.

Voorbeelden van projecten uit het Innovatiefonds:

Meer weten over het Innovatiefonds?

Als je meer wilt weten over het Innovatiefonds, neem dan contact op met Sjors Metz


Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*