INNOVEREN project|15 oktober 2019

Sportinnovatiestudio: de plek voor vernieuwing

Top image

Een belangrijke bouwsteen in de transitie in de sport in innovatie. Ruimte voor creativiteit en experiment is daarbij essentieel. Daarom is de Sport Innovatiestudio begin 2019 van start gegaan. De innovatiestudio wil vernieuwing in de breedtesport stimuleren en mogelijk maken. Het is de plek waar innovatieve creatieve ideeën een kans krijgen om te experimenteren en tot wasdom te komen. Het doel? Zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen!

De Sportinnovatiestudio werkt langs drie lijnen: de incubator, het expertise netwerk en de community.

De incubator

Aan goede, innovatieve ideeën geen gebrek binnen de sportwereld. Maar hoe zorg je dat een goed idee ook echt doorontwikkeld wordt tot een uitvoerbaar plan? Dat is waar de innovatiestudio bij kan helpen. Zo werken we aan ideeën en projecten van onder meer de KNWU, Badminton Nederland, Koninklijke Nederlandse Dambond, Sport visserij Nederland, de Nederlandse Algemene Danssport Bond, de KNHS, de KNRB en de Nederlandse Ski Vereniging.

Expertise netwerk

De Sport Innovatiestudio brengt kennis en expertise van binnen en buiten de sport bij elkaar op het gebied van nieuwe technieken en mogelijkheden. Leer van specialisten, cases, trends en ontwikkelingen. Aan een plan voor een videoplatform koppelen we bijvoorbeeld een specialist die 15 tv-kanalen en videoplatforms heeft gelanceerd. Aan een project met behoefte aan kennis van marketing en verdienmodellen koppelen we een ondernemer met grote startup-ervaring. En aan een idee met een sterke sociale component koppelen we een community-expert.

Community

Samen weten we meer en kunnen we meer. De Sportinnovatiestudio brengt on- en offline mensen bij elkaar om samen sport en sportbeleving te vernieuwen. Dat doen we onder meer met onze website, maar ook met Sportinnovatie Meetups;  inspirerende bijeenkomsten waarop we per keer zowel een spreker van buiten de sport als een spreker van binnen de sport hebben.

"Deel je kennis, deel je ervaring, leer van elkaar."

Contactpersoon
Carlijn Mol
Projectleider NLsport
NLsport

Terug naar projecten
Deel deze pagina

Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*