OPTIMALISEREN Blogs|6 mei 2021

Extra informatie Masterclassprogramma Grip op Data

Top image

Planning

We verwachten eind mei in ieder geval te kunnen starten met de track voor doeners. Het streven is om beide tracks voor de zomer af te ronden met mogelijk een uitloop naar september. De reden dat we dit nog niet exact kunnen zeggen is dat we op het moment nog samen met de docenten de definitieve inhoud aan het uitwerken zijn. Belangrijk daarbij is vooral de verdeling tussen huiswerkopdrachten, vooraf opgenomen content, zelf te plannen groepsopdrachten en wat we écht live willen doen. Live doen we vooral als het ook meerwaarde heeft om bij elkaar te zijn.

Survey

De survey zullen deelnemers aan het programma voor doeners zelf uitvoeren en analyseren. In het programma voor beleidsmakers is dit ook een optie maar zullen we ons mogelijk vooral focussen op de uitkomsten op sectorniveau. 

De survey zal helpen vaststellen welk volwassenheidsniveau bonden halen op in ieder geval vijf belangrijke uitkomsten van goed Data Management: datakwaliteit, toegankelijkheid, veiligheid, eigenaarschap en de mate waarin de organisatie op een bewuste manier werkt met data.

Inhoud per track

Het programma voor beleidsmakers is vooral compacter en meer gericht op het creëren van overzicht en herkenning van belangrijke thema’s en risico’s. Daarnaast wordt er bewust stilgestaan bij het sectorperspectief. Het programma voor doeners neemt meer tijd per onderwerp en richt zich vooral op organisatie specifieke vragen.

Het is denkbaar dat een MT lid het masterclassprogramma voor beleidsmakers volgt en dat een of meerdere medewerkers het programma voor doeners volgen. Voor een organisatie die nog een langere weg te gaan heeft is het track voor beleidsmakers altijd een goed begin.

Met beide groepen richten we ons in de eerste plaats op het creëren van een goed begrip van wat Data management inhoudt, waarom het belangrijk is en welke keuzes je kunt maken. Met beleidsmakers bespreken we hoe een groeipad voor zowel de organisatie als voor de sector er uit zou kunnen zien. Het gaat hier om begrip van de rollen en verantwoordelijkheden en we bespreken op welke thema’s het zinvol is om als sector samen te werken en eventueel collectieve ondersteuning te organiseren.

Met doeners richten we ons op het vormgeven van een plan van aanpak voor de eigen organisatie. Het doel is vandaag kunnen starten met verbeteren. We gaan daarbij dieper in op voorbeelden die hen helpen om de verschillende aspecten concreet vorm te geven. Denk aan het implementeren van data eigenaarschap, in kaart brengen en verbeteren van data kwaliteit en het werken aan datadefinities voor de eigen organisatie. Natuurlijk komt ook hier samenwerking kort aan de orde.

Ethiek

Voor beide tracks een optioneel onderdeel over het leren maken van ethische afwegingen. Tijdens deze sessie leer je een praktisch instrument kennen van de Utrecht Data School (de Ethische data-assistent) dat je bij al jullie data-projecten kunt toepassen om meer doordachte keuzes te maken.

Overlap met Masterclassprogramma Data & Analyse.

Er is geen overlap met het eerder georganiseerde Masterclassprogramma Data & Analyse in 2020. Wél een goede aansluiting uiteraard. Data Management is echt een nieuw onderwerp dat zowel raakt aan het operationele gebruik van Data als aan de beschikbaarheid voor analyse ervan – en nog veel meer! Goed worden in Data Management helpt organisaties uiteraard wél om meer waarde uit data te halen – door Analyse. Het onderdeel Ethiek is wel eerder behandeld en voor oud deelnemers aan het Masterclassprogramma Data & Analyse optioneel. Natuurlijk is het nooit verkeerd om het nog een keer te volgen.

Ondersteuning

Per onderdeel van het programma komt telkens een lesplan beschikbaar waarin je ziet wat er in die weken van je verwacht wordt. Dit zal voor een deel zelfstudie zijn, maar ook een aantal contacturen. We verwachten dat beleidsmakers voor het hele programma ongeveer 16 uur nodig zullen hebben, waarvan 6 tot 8 contacturen. Doeners rond de 32 tot 40 uur, waarvan 10 tot 14 contacturen. De contacturen zijn de webinars, en die plannen we zoveel mogelijk vooraf op een vast tijdstip. Ook zullen de webinars worden opgenomen, zodat je ze kan terugkijken als je er een keer niet bij aanwezig kan zijn. Je krijgt toegang tot een Teams omgeving waarbinnen je alles kunt vinden en natuurlijk ook tussendoor altijd vragen kunt stellen.

Voorlopige planning webinars

De introductie webinar zal voor beide groepen op donderdag 27 mei om 16uur zijn. Wanneer je bent aangemeld, ontvang je hier een uitnodiging van. De andere webinars zullen zoveel mogelijk in de middag plaatsvinden, afhankelijk van de beschikbaarheid van de docenten. 

Beleidsmakers:

 

Webinar

Periode

Webinar 1

Do 10 juni

Week 23 t/m 24

Webinar 2

Do 24 juni

Week 25 t/m 26

Webinar 3

Do 8 juli

Week 27 t/m 28


doeners:

 

Webinar

Periode

Webinar 1

Do 3 juni

Week 22 t/m 23

Webinar 2

Do 17 juni

Week 24 t/m 25

Webinar 3

Do 1 juli

Week 26 t/m 27

Webinar 4 (Optioneel)

Do 15 juli

Week 28

Webinar 5

Do 9 september

Week 36 t/m 37

Webinar 6

Do 23 september

Week 38 t/m 39

Kosten

Deelname aan het Masterclassprogramma Data Management is kosteloos. Deelnemers schrijven zich in en doorlopen met een vaste groep het volledige programma. De Masterclasses kunnen niet los worden bijgewoond.

Na aanmelding krijg je toegang tot de teamsomgeving waarin we deze informatie en updates beschikbaar stellen en je ons makkelijk je vragen kunt stellen.

Contactpersoon
Max Kloosterman
projectleider Data & Analyse
NLsport

Terug naar blogs
Masterclassprogramma Grip op Data
Download hier de flyer!
Deel deze pagina

Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*