INNOVEREN Gamechanger|Arno den Hartog

Deel ideeën en voorkom dat je telkens het wiel opnieuw gaat uitvinden”

Top image

Al bijna zijn hele leven is Arno den Hartog in verschillende rollen betrokken bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB). Van hockeyer in de Nederlandse heren hockeyploeg tot aan Technisch Directeur. Momenteel is hij actief als Manager Verenigingsdienstverlening. In al die jaren heeft Arno de sportwereld zien veranderen en daarmee ook het karakter van de hockeysport. Om als KNHB dienstverlenend te blijven aan de hockeyverenigingen en mee te blijven doen binnen de internationale topsport-wereld zette Arno de bond aan tot innovaties. En dat is gelukt. De KNHB deed hij bijvoorbeeld onderzoek naar ledenontwikkeling en startte het project verenigings-benchmark.

Hoe de bal is gaan rollen

Externe signalen geven de KNHB aanleiding om te innoveren, vertelt Arno. "Door inbreng van onze eigen achterban en door ontwikkelingen in de maatschappij en het bedrijfsleven worden we gevoed. Dat gebruiken we om als bond ons eigen strategisch beleid zorgvuldig en goed in te blijven vullen. Door ons telkens af te vragen waar we staan, waar we naartoe willen en welk initiatief we daarvoor moeten nemen." 

3, 2, 1, start!

Om te starten met innoveren is het volgens Arno belangrijk om open te staan voor partners. "Door de verbinding met partners ben je in staat om als organisatie te vernieuwen, te verbeteren en uiteindelijk sterker te worden." Zo schakelde de KNHB voor het verenigings-benchmark-project hulp in van het Innovatiefonds: "Dankzij het Innovatiefonds konden we het project starten en vervolgens op zoek naar partijen die konden helpen met de ontwikkeling."

"Door de verbinding met partners ben je in staat om als organisatie te vernieuwen, te verbeteren en uiteindelijk sterker te worden"

Bij innovaties is het volgens Arno belangrijk om rekening te houden met de verschillende doelgroepen die er binnen de sport zijn. De KNHB heeft daarom bewust een afdeling 'doelgroepen' gecreëerd: "De afdeling doelgroepen ontwikkelt specifieke proposities voor verschillende doelgroepen. Denk daarbij aan verschillende leeftijdscategorieën binnen de jeugd, maar ook de tophockeyers en ouderen. We kijken per doelgroep naar een passend aanbod en maken de vertaalslag naar het hockeyspel. Zo zorgen we ervoor dat iedere doelgroep met meer plezier deelneemt aan de sport, dat we mensen behouden en nieuwe mensen aantrekken." 

Draagvlak creëren

Innovaties leverden tot nu toe weinig weerstand op binnen de KNHB. "Iedereen stond achter nieuwe ideeën. Omdat duidelijk is dat ze bijdragen aan goed functionerende verenigingen." De aandacht die er binnen de KNHB is voor ontwikkeling draagt volgens Arno bij aan het draagvlak dat er is: "We organiseren met regelmaat brainstormsessies en inspiratiesessies. Zo proberen we iedereen te motiveren om open-minded te zijn en geïnspireerd te raken."

De gouden tip van Arno

"Deel ideeën, maak gezamenlijk plannen en voer ze gezamenlijk uit. Want jij hebt ideeën, maar anderen hebben ook ideeën. Leer van elkaar en voorkom dat je telkens het wiel opnieuw gaat uitvinden."

Do's van Arno
  • Deel ideeën met andere bonden en/of verenigingen
  • Innoveer samen
  • Blijf als sportbond om je heen kijken

Arno’s transitie in de sport

"Ik heb jarenlang gehockeyd en ben destijds altijd lid geweest van een hockeyvereniging. Momenteel hockey ik niet meer maar beoefen ik andere sporten. Als ik de tijd van nu vergelijk met de tijd waarin ik actief hockeyde, zie ik dat deze enorm is veranderd."

Contactgegevens
Arno den Hartog
Gamechanger
KNHB
Terug naar gamechangers
Be the change

Wie is op jouw sportvlak de echte gamechanger? Geef hem of haar op voor een plekje in de galerij!

Contact

Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*