OPTIMALISEREN Nieuws|29 mei 2020

Een start maken met data & analyse: 5 tips

Top image

Deze week zijn we begonnen met de eerste editie van het online Masterclassprogramma ‘Data & Analyse in de Sport’. In aanloop naar dit programma sprak Max Kloosterman, projectleider data & analyse, veel met sportbonden. De meest gestelde vraag tijdens die gesprekken: waar moet ik beginnen als ik stappen wil gaan maken op het gebied van data & analyse? Het antwoord op die vraag bestaat uit vijf tips. Samen vormen ze een eerste richtlijn voor bonden en organisaties die met data & analyse aan de slag willen gaan.

Tip 1 – Om de tafel met directie/MT

Data & analyse succesvol inzetten binnen jouw organisatie gaat pas lukken als de directie of het MT een zichtbare, leidende rol pakt en data & analyse toepast bij het nemen van eigen beslissingen. Een organisatie heeft meer dan alleen datafans – medewerkers die voor zichzelf het belang zien van een meer analytische aanpak – nodig voor het creëren van een data driven organisatie. Het is essentieel dat de directie, het MT of het bestuur inziet dat een meer analytische benadering van de missie, doelen en strategie van meerwaarde is. Alleen wanneer zij het belang hiervan inzien zal de organisatie zich op het gebied van data & analyse kunnen gaan ontwikkelen en zullen er structurele veranderingen plaatsvinden. Eerst om de tafel dus!

Tip 2 – Talent vóór technologie

Zodra je ervoor kiest data & analyse meer of efficiënter in te gaan zetten binnen jouw organisatie is het van belang dat iemand zich in dit onderwerp vastbijt en de organisatie daadwerkelijk kan gaan helpen bij de verdere ontwikkeling op dit gebied. Begin dus met de inzet en ontwikkeling van (eigen) talent, vóórdat je gaat nadenken over eventuele investeringen in technologie waarmee je data kunt verzamelen en analyseren. Technologie is namelijk niet meer dan het gereedschap en lost nooit de onderliggende kennis- en competentieproblemen op.

Tip 3 – Vragen stellen

Begin met het stellen van goede vragen en doe dat zodanig dat je een probleem volledig in kaart brengt. Pas als helemaal helder is wat je wilt weten start je met het verzamelen van data. Niet alle data waarover je beschikt is namelijk relevant. Om te voorkomen dat je verdwaalt, is het daarom van groot belang dat je pas begint met verzamelen nadat de vraag concreet is.

Tip 4 – Verzamel in de juiste volgorde

Begin met het verzamelen van data en het onderzoek dat je al hebt en kent. Dat levert vaak al meer nuttige informatie op dan vooraf gedacht. Ga daarna pas nadenken over de data die je nodig hebt, maar waar je nog niet over beschikt en benader andere organisaties binnen het datalandschap van de georganiseerde sport met een concrete hulpvraag.

Tip 5 – Aandacht voor het datamodel

Besteed meteen aandacht aan het datamodel; een beschrijving van de data die je hebt en bijvoorbeeld het format waarin het is opgeslagen. Dat zorgt voor consistentie. Nog belangrijker dan datadefinities zijn rapportage- of segmentdefinities. Om over lange termijn rapportages en segmenten met elkaar te kunnen vergelijken is het belangrijk dat ze elke keer op dezelfde manier worden samengesteld. Denk daar dus meteen vanaf de start goed over na.

Contactpersoon
Max Kloosterman
projectleider Data & Analyse
NLsport

Terug naar nieuws
Deel deze pagina

Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*