INNOVEREN Nieuws|25 mei 2020

Innovatie on demand van de Sportinnovatiestudio

Top image

Deze maand verscheen de derde editie van het Sportinnovatiemagazine met daarin informatie en inspiratie over sporten in tijden van Corona, online samenwerken en Esports. Ook het jaarverslag 2019 van de Sportinnovatiestudio is onderdeel van het magazine. Benieuwd naar de lessen die in het eerste jaar in de studio zijn geleerd? Lees dan verder!   

Sportinnovatiemagazine

In de derde editie van het Sportinnovatiemagazine vind je onder andere mooie voorbeelden van de manier waarop sporters, verenigingen en bonden - binnen de regels en voorschriften die in deze coronatijd gelden - toch actief zijn en anderen stimuleren te blijven bewegen. Daarnaast tips over online samenwerken en de opmars van Esports. Je kunt het papieren magazine hier bestellen of download de online versie.

Sportinnovatiestudio Jaarverslag 2019

Op 1 februari 2019 ging de Sportinnovatiestudio van start. Alle activiteiten die in het eerste jaar hebben plaatsgevonden en de lessen die daaruit zijn geleerd staan gebundeld in het Sportinnovatiestudio Jaarverslag. Van de ondersteuning van bonden bij onderzoeksvragen en idee-ontwikkeling tot het aanscherpen van Innovatiefonds aanvragen en strategische advisering. Ook zijn overkoepelende thema’s die van belang zijn voor alle bonden onderzocht, waaronder digitale democratie & bestuurlijk vernieuwing en ledenbinding. Hierbij zijn ook lessen van buiten de sport onder de loep genomen. Er is speciale aandacht voor ideeën en projecten die met gebruik van de Sportinnovatiestudio uitgangspunten en methodiek een stap verder zijn gekomen. 

De ervaring van het eerste jaar Sportinnovatiestudio is dat het enthousiasme bij sportbonden voor innovatieve trajecten groot is, de kennis van de doelgroep bij sportorganisaties sterk is ontwikkeld en ideeën rijkelijk aanwezig. Het ontbreekt echter soms aan specifieke kennis of executiekracht. De Sportinnovatiestudio heeft zelf brede deskundigheid in huis en daarnaast een groot netwerk van specialisten dat hierbij kan worden ingezet.

Sportinnovatiestudio Jaarverslag 2019
Download nu!
Contactpersoon
Roeland Stekelenburg

Sportinnovatiestudio

Terug naar nieuws
Deel deze pagina

Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*