STIMULEREN Nieuws|19 juni 2020

Het succes van slagvaardig organiseren sport

Top image

Het programma Slagvaardig Organiseren Sport is ontwikkeld door een aantal middelgrote sportbonden. Hun doel: kleine en middelgrote sportbonden slagvaardiger maken. Dit wordt gerealiseerd door middel van training, kennisuitwisseling en uitvoering van concrete projecten. De deelnemers leren om slagvaardig blijvende verandering te realiseren. Het programma vormt hiermee een belangrijk onderdeel van de Transitie in de sport.

Hoe het werkt

De deelnemende bonden worden binnen het programma begeleid door The Brown Paper Company. Roel Boekel, lid van het programmateam Slagvaardig Organiseren Sport, vertelt: “De deelnemers gaan aan de hand van zes bouwstenen aan de slag met de ontwikkeling van een concrete business case of veranderplan. Ze leren door te doen. Na afloop nemen ze hun case of plan mee terug naar hun bond en zijn zij ook in staat die uit te rollen. Het zijn koplopers die het verandertraject binnen hun bond kunnen aanjagen.”

Resultaat

Er hebben inmiddels twintig bonden meegedaan aan het programma. De grote vraag is nu: wat doen zij anders? Het antwoord daarop wordt gegeven in een serie artikelen die het komende half jaar verschijnt op Sport Knowhow XL. In deze artikelen komt aan de orde hoe de bond het veranderingstraject heeft uitgevoerd, welk effect dat had en wat de volgende stappen zijn. De eerste twee delen staan al online! In deel 1 vertelt het Nederlands Handbal Verbond welke nieuwe wegen zij zijn ingeslagen en in deel 2 legt de Cricketbond uit hoe zij slagvaardiger werden met behulp van een ontwikkelagenda.

Meer weten?

Wil jij meer weten over het programma Slagvaardig Organiseren Sport? Neem dan contact op met Roel Boekel.

Contactpersoon
Roel Boekel
Lid programmateam Slagvaardig Organiseren Sport
NOC*NSF

Terug naar nieuws
Deel deze pagina

Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*