INNOVEREN Nieuws|21 juni 2021

Innovatie in de sport: versterking bestaande projecten en vernieuwde strategie voor 2022

Top image

Tijdens de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 17 mei jl. is goedkeuring gegeven aan de besteding van het innovatiebudget voor 2021. Het uitgangspunt voor dit jaar is om het innovatiebudget, dat in 2018 in het leven werd geroepen, te gebruiken voor verdere versterking van een aantal succesvolle innovatieve programma’s bij bonden. Bestaande innovatiemiddelen worden ingezet om deze projecten te continueren, te verbeteren en zo hun impact te vergroten. Daarnaast wordt in de tweede helft van 2021 gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe innovatiestrategie vanaf 2022. De in 2018 gekozen koers heeft enkele waardevolle resultaten opgeleverd, maar voortschrijdend inzicht en recent onderzoek onderstrepen de noodzaak voor een vernieuwde strategie na 2021.

"Op basis van de kennis en ervaring die we hebben opgedaan, kunnen we nu doorbouwen aan de toekomstige innovatiestrategie"

Toekomstbestendige sport

De sportwereld en in het bijzonder de manier waarop mensen de sport beoefenen en beleven, veranderen snel. Het aantal mensen dat regelmatig sport, blijft groeien, maar het aantal verenigingsleden neemt af. En dat terwijl onderzoek heeft aangetoond dat mensen bij een vereniging langer, vaker en met meer plezier sporten. Om de terugloop van het aantal verenigingsleden een halt toe te roepen en samen met de bonden en hun verenigingen te werken aan de toekomstbestendigheid van de georganiseerde sport, werd in 2018 het ‘Maatwerkbudget innovatie’ geïntroduceerd, beter bekend als het innovatiebudget. Het helpt bonden om nieuwe, innovatieve producten en diensten te ontwikkelen die beter passen bij de huidige behoeften. Een jaar later kwam er ook het ‘Maatwerkbudget Transitie’, om naast de activiteiten van bonden ook innovatie in de sport als geheel te bevorderen en te versterken

"Het is belangrijk dat bonden hun innovatieve ideeën kunnen omzetten naar concrete plannen en dit ook kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd is het waardevol om ook als collectief te werken aan innovatie binnen de georganiseerde sport, bijvoorbeeld om de randvoorwaarden voor succesvolle innovatie te creëren"

Eind 2020 en begin 2021, drie jaar na de introductie van het innovatiebudget, was het tijd om te evalueren, om vervolgens de blik op de toekomst te richten. Onafhankelijk adviesbureau Berenschot deed onderzoek naar de vraag in hoeverre het gelukt is invulling te geven aan gestelde doelen en ambities op het gebied van innovatie en transitie. En vroeg zich in het verlengde daarvan af hoe innovatie en transitie in de sport de komende jaren aan te pakken.

Meer focus

De conclusies uit het onderzoek, maar ook ervaringen van bonden en NOC*NSF in de afgelopen jaren, leverden enkele verhelderende inzichten op. Het belang van transitie en innovatie in de Nederlandse sportinfrastructuur is goed op de kaart gezet en wordt breed gedragen. Bovendien is de betrokkenheid bij en de kennis over innovatie en transitie aanzienlijk toegenomen. De impact van de beschikbare innovatiemiddelen is tot op heden echter beperkt gebleven, zo concludeert Berenschot onder andere in haar eindrapport. Innovatieprojecten zijn nu nog voornamelijk individuele initiatieven van en voor bonden, met relatief weinig impact op de gehele sportinfrastructuur. Er is behoefte aan meer gezamenlijke focus, collectieve doelstellingen en daaraan gekoppeld een duidelijke innovatiestrategie voor de komende jaren.

Strategie 2022

En dat is de klus die ons nu wacht – de ontwikkeling van een vernieuwde innovatiestrategie, gericht op meer impact van de beschikbare innovatiemiddelen door meer focus, continuïteit en meer verbinding, zeker ook met de toekomstige Sportagenda 2020+ en een gezamenlijk programma als het Nationaal Sportakkoord en het onderzoek- en innovatieprogramma van VWS. Een werkgroep van bonden en NOC*NSF gaan aan de slag om deze strategie vorm te geven. Tegelijkertijd geven zij advies over de besteding van het innovatiebudget voor 2021 met als doel om enkele mooie innovatieprojecten verder te ontwikkelen.

"Er zijn voldoende concrete handvatten om de innovatiestrategie te verbeteren. Aan de slag!"

Contactpersoon
Carlijn Mol
Projectleider NLsport
NLsport

Terug naar nieuws
Deel deze pagina

Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*