OPTIMALISEREN Nieuws|20 oktober 2019

Collectieve inkoop: meer geld voor de sport

Top image

Eén van de wapenfeiten in de transitie van de sport is het implementeren van shared services. Vier in totaal. Collectieve Inkoop gaat als eerste van start, in 2018. Dankzij de uitkomsten hebben de betrokken bonden en NOC*NSF nu inzicht in de mogelijkheid om kosten te besparen door gezamenlijke inkoop.

Besparen om te investeren in de sport

Uit de eerste inkoopanalyses die samen met Emeritor Procurement Services - specialist op het gebied van inkoop - zijn uitgevoerd bij NOC*NSF en verschillende sportbonden werd al direct duidelijk dat gezamenlijk inkopen geld oplevert. Serieus geld. Een besparingspotentieel van zo'n 5 tot 15%. Want door collectief producten en diensten in te kopen, koop je groter in, creëer je meer volume en verbeter je de positie in de markt richting de leveranciersmarkt. Hierdoor blijft er meer geld over voor waar het écht om draait: de sport.

Van potentieel naar rendement

De tweede fase van Collectieve Inkoop is in mei 2019 gestart. De NBB, KNLTB, KNRB, KNBB, NKskiV en NOC*NSF hebben zich vanuit de inkoopanalyse verbonden aan die tweede fase. Emeritor, dat werkt in opdracht van NLsport, en de bonden en NOC*NSF werken samen om het huidige besparingspotentieel om te zetten in hard financieel rendement. Op het gebied van ICT, MarCom, Advies & Dienstverlening, flexibele arbeid en mobiliteit wordt tot de zomer van 2020 gewerkt aan het realiseren van de beoogde besparingen.

De drie belangrijkste pijlers voor een succesvolle collectieve inkoop zijn het realiseren van kostenbesparing, het toewerken naar inkoopvolwassenheid en het creëren én bewaken van continuïteit. NLsport ambieert daarnaast om begin 2020 een Inkoopmanager voor de sport aan te trekken.

Meer bonden, meer inkoopvoordeel

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Hetzelfde principe - maar dan nét even anders - is ook van toepassing bij 'Collectieve Inkoop'. Hoe meer sportbonden zich aansluiten bij de centrale inkoop, hoe meer inkoopvoordeel dit oplevert. En dus ook: meer geld voor de sport. Daarom inventariseert NLsport doorlopend of er meer sportbonden zijn die zich willen aansluiten bij het project. En met succes: inmiddels is ook de KNVvL aangesloten bij de collectieve inkoop.

Streven naar een sterke commerciële marktpositie

NLsport en Emeritor zetten zich in om het volume van inkooppakketten, zoals uitzendkrachten, commercieel drukwerk, media, lease, ICT-diensten en externe bureaus/advies, te vergroten en de centrale condities te verbeteren. Dit alles moet leiden tot een sterk én kundig collectief waardoor de commerciële positie in de markt structureel wordt versterkt.

Meer doen met dezelfde euro's

Door te werken met de juiste systemen en vakkennis in toenemende mate in huis te hebben is het mogelijk om centraal goed in te kopen. Een mooie bijkomstigheid is dat we inzetten op het aantrekken van hofleveranciers voor de sport. Deze partijen nemen een unieke positie in door samenwerkingsverbanden die leiden tot betere inkoopdeals, zowel op kwaliteit als aantrekkelijke tarieven. Met als gevolg dat bonden meer kunnen doen met dezelfde euro’s. 

Direct starten met besparen én professionaliseren

Bonden gaan direct besparen, zo laten de eerste resultaten van Collectieve Inkoop zien. Het uitzetten van de TMS-module op verzoek van NOC*NSF levert een directe besparing op. Ook de KNVvL heeft een directe besparing te pakken. Zij zijn door de deelname aan het inkoopprogramma geattendeerd op een non-profit-licentie voor een ICT-dienst. Daarnaast boekte de KNLTB een financieel en kwalitatief succes binnen ICT.

Ondertussen wordt aan opleidingen 'inkoop' gedaan, krijgt inkoopbeleid vorm bij de participanten en biedt Inconto voor de deelnemers, zolang de samenwerking met Emeritor loopt, een gratis module ‘contractmanagement’ aan.

Doe ook mee!

Benieuwd waar kansen liggen om te besparen met jouw bond? Meld je aan voor het project Collectieve Inkoop. Neem contact op met Kees Sijbesma van NLsport voor meer informatie of aanmelden.

Projectteam Collectieve Inkoop

Het projectteam 'Collectieve Inkoop' bestaat uit Kees Sijbesma (projectmanager vanuit NLsport), Hans Nieuwenhuys en Fulco van Esveld (directeur Privaat en strateeg bij Emeritor).

Contactpersoon
Kees Sijbesma
NOC*NSF adviseur / projectmanager collectieve inkoop NLsport
NLsport

Terug naar nieuws
Deel deze pagina

Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*