OPTIMALISEREN project|14 oktober 2019

Shared Services: ontzorgen en efficiëntie vergroten

Top image

Voor bondsorganisaties vragen generieke processen zoals administratieve zaken, inkoop, ICT en HR veel geld, tijd en energie. Met Shared Services worden bonden gestimuleerd om collectief samen te werken op het gebied van deze sportgenerieke processen. Het resultaat: de bonden worden ontzorgd en er wordt tijd, geld en energie bespaard. Bovenal wordt er capaciteit vrijgemaakt voor vernieuwing en focus op de sport.

Een samenwerking van bonden (Stichting Nederland Sport) is gestart met de ontwikkeling van een Shared Service Organisatie. Daarom heeft NLsport zich in 2019 voornamelijk gericht op het project Collectieve Inkoop.

Project Collectieve Inkoop

Al jaren wordt er in de sport gesproken over het besparen van tijd en geld door het gezamenlijk inkopen van producten en diensten. In 2018 is de eerste stap gezet om samenwerking op dit onderwerp te realiseren. Door middel van inkoopanalyses bij 6 sportbonden en NOC*NSF is het besparingspotentieel door het gezamenlijk inkopen van producten en diensten daadwerkelijk aangetoond. Door slimmer in te kopen kunnen we tijd en geld besparen en de positie van de sport in de markt verbeteren. En het belangrijkste: er komt meer geld beschikbaar voor de sport. Een enorme kans!

In 2019 is de volgende stap gezet. NOC*NSF heeft samen met de NBB, KNLTB, KNRB, KNBB, NKskiV, en KNVvL de vervolg opdracht gegeven aan Emeritor (partner en specialist op het gebied van inkoop):

  • aangetoonde besparingen daadwerkelijk realiseren;
  • inkoopvolwassenheid van de betrokken organisaties vergroten;
  • continuïteit van het proces borgen;
  • mogelijkheid tot schaalvergroting creëren.

Het realiseren van kostenbesparing

De uitdaging is om de potentie van Collectieve Inkoop om te zetten in aantoonbaar financieel rendement. Om die reden worden er in het vervolgtraject nóg meer stappen gezet om kostenbesparing te realiseren. Door het inkoopvolume te vergroten, meer bonden aan te sluiten en de condities voor deelname te verbeteren, bijvoorbeeld. Daarnaast wordt volop ingezet op het stimuleren van de inkoopvolwassenheid, het vergroten van de vakkennis en het vergroten van het bewustzijn rondom kosten.In deze fase ligt de focus op de realisatie van gezamenlijke inkoop op het gebied van ICT, MarCom, advies & dienstverlening en flexibele arbeid en mobiliteit.

Samen sterker met Shared Services

Samen staan we sterker, daar zijn we van overtuigd! De ontwikkeling van Shared Services is in volle gang en er staat nog veel te gebeuren op het gebied van collectieve inkoop. Inmiddels nemen ook andere organisaties initiatieven op het gebied van Shared Services. De wens is om de Shared Services te bundelen op een centrale plek zodat bonden en NOC*NSF goed overzicht hebben van alle Shared Services.

Contactpersoon
Carlijn Mol
Projectleider NLsport
NLsport

Terug naar projecten
Deel deze pagina

Meer projecten

Bekijk alle projecten
INNOVEREN INNOVATIEFONDS 9 juni 2021

NGF werkt aan datagedreven verenigingsondersteuning

Lees meer
21 mei 2021

De Bridgebond ontwikkelt een digitale leeromgeving

Lees meer
INNOVEREN INNOVATIEFONDS 21 mei 2021

Watersportverbond innoveert zijn kaderopleidingen

Lees meer
INNOVEREN INNOVATIEFONDS 28 april 2021

NDB maakt darten toegankelijk voor de jeugd

Lees meer
INNOVEREN INNOVATIEFONDS 28 april 2021

KNAF gaat van start met een virtuele race-competitie

Lees meer
INNOVEREN INNOVATIEFONDS 28 april 2021

KNBB introduceert esports binnen de biljartsport

Lees meer
Bekijk alle projecten

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*