INNOVEREN INNOVATIEFONDS project|21 mei 2021

Watersportverbond innoveert zijn kaderopleidingen

Top image

Het watersportverbond ontwikkelt een elektronische leeromgeving voor instructeurs en trainers. De opleidingen zijn op maat gemaakt om zo aan te sluiten op de al aanwezige kennis en ervaring bij aanstaande instructeurs en trainers.

Capaciteitsprobleem kader

Met de watersport gaat het goed. Toch kunnen verenigingen en vaarscholen hier niet optimaal van profiteren. Door een tekort aan trainers en instructeurs hebben ze last van een capaciteitsprobleem. Potentiële nieuwe watersporters vinden daardoor onvoldoende sportaanbod in de buurt of vinden niet de gewenste kwaliteit. Het capaciteitsprobleem is ontstaan door de huidige vorm van de kaderopleidingen. Voor bijvoorbeeld de jonge doelgroep duurt het traject te lang, en voor de oudere doelgroep wordt onvoldoende rekening gehouden met de al eerder opgedane kennis en ervaring.

Elektronische leeromgeving

Het roer moet om. Daarom heeft het Watersportverbond een Elektronische Leeromgeving (ELO) voor instructeurs en trainers opgezet. Kandidaten kiezen bij aanvang van de opleiding online een leercoach en gaan direct van start. Na een grondige screening wordt in samenspraak met de leercoach bepaald voor welke opdrachten vrijstelling verkregen wordt. Het opleidingstraject bestaat uitsluitend nog uit de openstaande opdrachten en is daarmee 100% op maat.

Efficiënt en individueel traject

In de elektronische leeromgeving is alle benodigde informatie te vinden en worden opdrachten ingestuurd. Leercoach en kandidaat trekken gezamenlijk op tot aan de diplomering. De kandidaat kan onderweg workshops volgen ter ondersteuning van de opdrachten. De leercoach geeft daarbij begeleiding op afstand, draag desgewenst kennis over, begeleidt de kandidaat op locatie en beoordeeld alle opdrachten die tegelijkertijd in de ELO als portfolio worden opgeslagen. Als alle opdrachten zijn volbracht, gaat de kandidaat afronden. Het systeem begeleidt zo alle stappen die nodig zijn om via een efficiënt en individueel traject tot diplomering te komen.

Kader voor de toekomst

Het beoogde resultaat is om voldoende kader voor de toekomst te kunnen opleiden, zodat iedereen die dat wil kan watersporten op zijn of haar niveau.

Dit project wordt gedeeltelijk gefinancierd vanuit het Innovatiefonds van NOC*NSF.
Lees meer over het aanvragen van maatwerkbudget voor innovatieprojecten.
Contactpersoon
Bart van Breemen
Hoofd opleidingen
Watersportverbond

Terug naar projecten
Deel deze pagina

Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*