project|21 mei 2021

De Bridgebond ontwikkelt een digitale leeromgeving

Top image

De Nederlandse Bridge Bond ontwikkelt een digitale leeromgeving voor bridge. Zo willen ze de beginselen van bridge beschikbaar maken voor doelgroepen die nu niet in aanraking komen met het leren van bridge.

Scheve leeftijdsopbouw

De Nederlandse Bridge Bond is een grote bond met ongeveer 85.000 leden, waarvan een groot deel ouder is dan 70. De digitale leeromgeving wordt ontwikkeld om bridge ook voor een jonger publiek toegankelijk te maken

Digitale leeromgeving

Bridge heeft de reputatie een moeilijk spel te zijn en het bestaande productaanbod van ‘bridge-leren’ voldoet onvoldoende aan de behoefte in de verschillende leeftijdsgroepen. De NBB ontwikkelt daarom een digitale leeromgeving, waar cursisten zelfstandig online bridge kunnen leren, onafhankelijk van plaats, tijd, leeftijd of maatschappelijke status. De leermethode ‘Start met Bridge’ wordt als basis genomen, en kan worden uitgebreid met vervolgcursussen en andere thematische cursussen. Het leerpad kan zo naar eigen inzicht worden ingericht.

Bridge voor een breder publiek

Traditioneel wordt bridge leren al als cursus aangeboden. De app met de digitale leeromgeving is ook een goede aanvulling op de fysieke lessen, en houdt de cursisten betrokken. Zo wordt het mogelijk om op een laagdrempelige manier, geheel in je eigen tijd bridge te leren. De NBB voorziet hiermee in een passende leervorm voor een breder publiek.

Dit project wordt gedeeltelijk gefinancierd vanuit het Innovatiefonds van NOC*NSF.
Lees meer over het aanvragen van maatwerkbudget voor innovatieprojecten.
Contactpersoon
Tim Heeres
Clubondersteuning
NBB

Terug naar projecten
Deel deze pagina

Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*