INNOVATIEFONDS INNOVEREN project|27 november 2019

Aikido NL BodyMindFit: platform voor het andere sporten

Top image

Vanuit het Innovatiefonds ontwikkelt Aikido Bond Nederland (Aikido NL) het platform BodyMindFit, het platform om 'het andere sporten' te bundelen. Op het platform krijgen bewegingsvormen als yoga, tai chi en aikido een eigen plek binnen de sportkoepel van NOC*NSF.

"We geven 'het andere sporten' - zoals we dat noemen - een plek in Nederland. 'Andere sporten' zijn alle sporten die zich bezighouden met een body-mind eenheid, zoals tai chi, aikido en yoga. Heel veel mensen beoefenen zo'n sport. Zo doen zo’n 2 miljoen Nederlandsers aan yoga. Toch zijn deze sporten niet georganiseerd. Alleen aikido heeft een plek binnen de sportkoepel."

Een plek voor andere sporten

Het begint volgens Wilko Vriesman, secretaris van Aikido Bond Nederland, allemaal bij het organiseren van de 'andere sporten'. "Het gaat om de erkenning. Je moet kunnen zeggen dat het 'andere sporten' zijn, waar het niet draait om competitie, maar om innerlijke verrijking van jezelf." Beweging speelt daarin een grote rol, vindt Wilko. "De uitdaging is om deze beweegdisciplines een plek te geven. Dat is de context geweest voor het platform BodyMindFit."

"Het doel van het platform BodyMindFit is om 'andere sporten' een plek te geven binnen de sportkoepel."

In 2018 diende de Aikido Bond Nederland de aanvraag in bij het Innovatiefonds. Wilko: "Anders kon het niet, want alleen Aikido NL is lid van NOC*NSF. Tai chi wil graag een bond worden, terwijl er voor yoga nooit een bond zal komen, omdat dit echt een denkwijze is. Daarom creëren we voor yoga een vereniging van yoga-instructeurs, die geassocieerd lid zijn van NOC*NSF."

Innovatiefonds niet alleen voor grote bonden

"We zagen een groot fonds als het Innovatiefonds als iets voor grote bonden met heel veel leden. Goed georganiseerde bonden die toegewijde mensen op de aanvraag hebben zitten. Voor kleine bonden als Aikido NL is het dan zoeken: 'Hoe haak je aan?' Je kan wel een zeker idee hebben, maar het is eerder de drempel van de georganiseerdheid van zo’n aanvraag waar een kleine bond mee worstelt. Wij hebben dat deels opgelost om samen te werken met een externe adviseur."

De projectmanager voor BodyMindFit werd aangedragen door Sport & Zaken. Zij hielp de bond met de presentatie van de case aan het expertpanel. "Dat was niet ingewikkeld. De projectmanager dacht goed mee over de opbouw en vormgeving van de presentatie. Zij waren faciliterend in het proces. In september zijn we gestart, in oktober waren we er klaar voor."

Een businessplan op 3 pijlers

Het ingediende businessplan voor het BodyMindFit-platform bestond uit 3 pijlers: het maken van de website, het ontwikkelen van bijscholingsmodules en een congres.

De website is een platform waar 'het andere sporten' gebundeld wordt. "Daarnaast wordt BodyMindFit een platform voor rijks-erkende leraren (leraren die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn erkend). Voor tai chi en aikido bestonden er al rijks-erkende opleidingen, maar voor yoga nog niet. Daarom hebben we vanuit het Innovatiefonds-budget ook een rijks-erkende yoga-opleiding gemaakt. Nu heb je erkende opleidingen voor tai chi, aikido én yoga." Het platform dient op die manier als kwaliteitskeurmerk, legt Wilko uit. "Tegelijkertijd gaan we bijscholingscursussen aanbieden voor onze leden. Cursussen die voor hen interessant zijn, denk aan 'presteren onder druk', 'mindfulness' en 'opbouwen van interne energie'. Het plan is om het programma aan te bieden aan de reguliere topsport en aan het bedrijfsleven."

De derde pijler - het congres - werd op 31 oktober van dit jaar op Papendal georganiseerd. In de ochtend gericht op interne instructeurs, de middag was toegankelijk voor het verzekeringswezen, zakenwezen en topsport.

Een concreet resultaat en een droom

"Het resultaat tot nu toe is heel concreet. We hebben onlangs een website gelanceerd en hebben een samenwerkingsverband tussen aikido, tai chi en yoga." Wilko spreekt tot slot zijn droom uit: "Het zou mooi zijn als 'het andere sporten' meer serieus worden genomen door NOC*NSF en de koepel. Als je over innovatie praat, zoek je ook naar hoe nieuwe bewegingsdisciplines ontstaan. En hoe je die vervolgens onderdak kan geven in de sportkoepel. Dat betekent misschien ook dat de sportkoepel moet veranderen van sportkoepel naar een sport- en bewegingskoepel." 

Do's
  • Werk samen met een externe adviseur als je zelf de kennis niet in huis hebt
  • Laat je niet tegenhouden door zelfopgelegde drempels
  • Durf je droom uit te spreken: dat maakt het echt voor jezelf en laat anderen zien dat je er serieus over bent
Platform BodyMindFit
Naar het platform BodyMindFit

Platform BodyMindFit is gefinancierd vanuit het Innovatiefonds van NOC*NSF. Op de pagina Innovatiefonds lees je alles over het aanvragen van maatwerkbudget voor innovatieprojecten.

Contactpersoon
Wilko Vriesman
secretaris
Aikido Nederland

Terug naar projecten
Deel deze pagina

Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*