OPTIMALISEREN project|19 oktober 2019

Data & Analyse: meer inzicht in ontwikkeling

Top image

Bij sportbonden en NOC*NSF is er steeds meer aandacht voor data & analyse. Er wordt al veel data verzameld en er is een groeiende behoefte om data optimaal te benutten. Data is daarnaast een veelgenoemde factor in de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen. Het project Data & Analyse ondersteunt bonden in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op dit gebied. NLsport heeft een Maturity Check Data & Analyse ontwikkeld die bonden inzicht geeft in hun huidige niveau en op basis waarvan ze inzicht kunnen krijgen in logische vervolgstappen voor verdere ontwikkeling. 

Inzicht in ontwikkeling

De Maturity Check bestaat uit een vragenlijst, nabespreking en een rapportage. Hierbij komen zes kernthema’s aan bod: data, organisatie, leiderschap, doelstellingen, analytisch talent en technologie. Door de vragenlijst periodiek te herhalen wordt de ontwikkeling op lange termijn gemonitord.

Doordat we de Maturity Check inmiddels met meer dan 30 bonden gedaan hebben kunnen we ook de onderlinge overeenkomsten en verschillen vergelijken. Op basis hiervan kunnen we voorstellen doen voor kansrijke samenwerking aan ontwikkeling en bijvoorbeeld collectieve initiatieven die op een brede interesse kunnen rekenen.

Resultaat Maturity Check

Meest opvallende resultaat is dat we het met elkaar eens zijn dat de ontwikkeling op het gebied van data & analyse noodzakelijk is voor het veiligstellen van de rol en toekomst van sportbonden. Tegelijkertijd mist ook vrijwel elke bond voldoende mensen, kennis en vaardigheden om er echt mee aan de slag te kunnen. Dat staat in contrast met de investeringen. We hebben met elkaar een lichte neiging om over te investeren in technologie en investeren tegelijkertijd nauwelijks in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Uit de nabesprekingen hebben we ook geleerd dat investeren in technologie meestal niet de instant oplossing biedt die er vaak van verwacht wordt. Meer aandacht voor eigen kennis en vaardigheden brengt talent en technologie weer in balans.

Masterclassprogramma Data & Analyse 

Het doel van de masterclass-serie data & analyse heeft als doel om de ontwikkeling van kennis en vaardigheden bij eigen medewerkers een boost te helpen geven. De inhoud is gericht op het ontwikkelen van relevante vaardigheden op gebied van data & analyse. Deelnemers leren werken hoe je vragen vertaalt naar een goede analyse. Je leert praktische vaardigheden: hoe je data koppelt, analyseert en visualiseert in PowerBI. Bovendien leer je de ethische aspecten afwegen van het werken met data, en hoe je een advies ondersteunt met effectieve visualisaties. Het meest belangrijke leerdoel: data & analyse is een teamsport. We leren je hoe je voor jouw organisatie op de meest effectieve manier samenwerkt en de hulp inroept van experts of leveranciers.

Meer informatie over het Masterclassprogramma? Download de brochure of lees het onderstaande artikel.

Contactpersoon
Max Kloosterman
projectleider Data & Analyse
NLsport

Terug naar projecten
Download de brochure
Folder masterclassprogramma
Deel deze pagina

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*