INNOVEREN INNOVATIEFONDS project|2 februari 2021

NBB digitaliseert het opleidingstraject

Top image

De Nederlandse Basketball bond (NBB) verlaagt de drempels van zijn opleidingstraject voor trainers en scheidsrechters door digitalisering. Er wordt gewerkt aan een digitaal platform waarmee opdrachten uit het opleidingsportfolio kunnen worden gemaakt en bijgehouden.

Essentieel belang voor de basketbalsport

Het aantal scheidsrechters en trainers dat succesvol een opleiding bij de NBB afrondt, daalt. Een van de struikelblokken is het verplicht inhoud geven en opbouwen van een portfolio. Omdat het bestaan van trainers en scheidsrechters van essentieel belang is voor de basketbalsport, neemt de bond de opleidingen voor het kader onder handen.

Digitaal platform

De NBB creëert een digitaal platform voor al het lesmateriaal, workshops, praktijkopdrachten en verslagen. Met een te ontwikkelen ‘Sportfolio’ kan de deelnemer binnen een opleiding de opdrachten uit het portfolio bekijken, maken en opsturen naar de leercoach. Het is zo ook makkelijk om bewijslast toe te voegen met spraakmemo’s, foto’s en video’s. De leercoach kan op het digitale platform nauwkeurig de vorderingen van het leerproces bijhouden.

Stijging slagingspercentage

Opleidingen worden voor de deelnemer zo een stuk gebruiksvriendelijker en laagdrempeliger. Bovendien kan het leertraject van de deelnemer goed worden gemonitord. Het uiteindelijke doel is om minimaal een slagingspercentage van 80% te behalen, waarmee de ondersteuning voor de basketbalsport toeneemt.

Dit project wordt gedeeltelijk gefinancierd vanuit het Innovatiefonds van NOC*NSF.
Lees meer over het aanvragen van maatwerkbudget voor innovatieprojecten.
Contactpersoon
Juliet Fransen
Manager Breedtesport
Basketball Nederland

Terug naar projecten
Deel deze pagina

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*