INNOVATIEFONDS INNOVEREN project|22 november 2019

KNAU Bedrijfssport: het bedrijfsleven in beweging

Top image

Voor het project 'Bedrijfssport' hebben vier bonden hun krachten gebundeld. Het doel: een vitaler werkend Nederland. De Koninklijke Nederlandse Atletiekunie (KNAU) -  aanvoerder van het project - wil één miljoen mensen in beweging brengen en laten zien wat sport kan doen voor het bedrijfsleven. Een ambitie die door het Innovatiefonds misschien wel sneller dan ooit wordt waargemaakt.

"Of we medewerkers kunnen begeleiden in hardlooptraining. Die vraag krijgen vaak we bij de Atletiekunie. Daarom zijn we daarin gaan faciliteren, al voordat de aanvraag voor het Innovatiefonds werd gedaan. We leveren een trainer op locatie die medewerkers in een x-aantal weken begeleidt naar een bepaald hardloopevenement. Het bedrijf is daardoor bezig met de vitaliteit van medewerkers en wij als bond vinden het gaaf om mensen in beweging te krijgen," vertelt Amy Kortbeek, projectleider van Bedrijfssport. "Je krijgt als bond ineens een maatschappelijke functie." 

Met 4 bonden aan tafel

"Uit een onderzoek onder het bedrijfsleven kwam naar voren dat medewerkers graag aan de slag willen met fietsen, wandelen, zwemmen en hardlopen." Dat leidde ertoe dat de Atletiekunie met 3 andere bonden (de KNWB, de NTFU en de KNZB) aan tafel kwam te zitten. "We zijn gaan kijken of we gezamenlijk een product kunnen ontwikkelen voor het bedrijfsleven. Dat product is Bedrijfssport geworden, waarvoor elke bond een drietal programma's heeft opgezet." Om een idee te geven: de Atletiekunie heeft een programma gemaakt voor 12, 24 en 36 weken, waarbij het bedrijf zelf de keuze heeft om er een eindevenement aan te koppelen. "Daar hebben we al mooie resultaten mee geboekt."

"We willen Bedrijfssport een gezicht naar buiten geven."

Matchmaker voor sport en bedrijven

"De Atletiekunie leverde al regelmatig trainers aan bedrijven. Het Innovatiefonds wilden we gebruiken om het project een gezicht naar buiten te geven. Toen het Innovatiefonds in beeld kwam heeft Sport & Zaken aangegeven dat zij - vanuit hun rol als matchmaker tussen bedrijven en de sportwereld - graag de rol van projectleider op zich nemen." Ook de acquisitie voor het project kwam terecht bij Sport & Zaken, vervolgt Amy: "We hebben gezegd: doen jullie de acquisitie maar, want wij kunnen altijd wel trainers leveren. We zijn brutaal gestart en hebben vanuit daar gekeken waar we tegenaan lopen en waar we verbeterslagen kunnen maken."

Tegenslagen

Toen Sport & Zaken op 1 augustus 2019 de stekker uit de organisatie trok, had dit grote gevolgen voor het project. De acquisitie en ontwikkeling van het platform kwamen stil te liggen. "We zijn bezig geweest met het vinden van een partner om de website te bouwen. Maar op het moment dat we de juiste partner hadden gevonden en klaar waren om de website te bouwen, viel Sport & Zaken er tussenuit." Ook het ontbreken van een acquisitie-partner was volgens Amy duidelijk merkbaar. "Wij als bond zijn over het algemeen niet goed in het doen van acquisitie. We zijn soms te bescheiden in wat we kunnen, roepen bijvoorbeeld niet dat als je goede hardlooptrainingen wilt, je bij ons moet zijn. Om dit project te laten slagen hebben we écht een partner nodig die voor ons de boer op gaat. Juist omdat we weten dat door mensen achter hun bureaus vandaan te trekken, ziekteverzuim en burn-out klachten verminderen. Sport draagt daar bewezen aan bij. En om die gedachtegang richting het bedrijfsleven te brengen, heb je veel mensen én de juiste mensen nodig, merken we nu."

"We hebben een partner nodig die voor ons de boer op gaat, de mensen achter hun bureaus vandaan trekt. Omdat we weten dat sport zoveel doet voor de vitaliteit van medewerkers."

Interne projectleiders en focus

Het feit dat er meerdere bonden betrokken zijn bij Bedrijfssport, maakt het volgens Amy soms lastig: "De vraag was: wie gaat die kar trekken? De grootste les die we hebben geleerd, is dat het slimmer is om je projectleider intern te hebben. Daarmee stel je de toekomst van het project meer veilig en ben je niet afhankelijk van externe factoren."

De tweede les voor de bond heeft alles te maken met focus. "Voor een project als deze is het fijn dat je een budget-eigenaar hebt die zich 100 procent op het project kan focussen. Nu doen we het er allemaal bij en gaat het traag vooruit. Want op het moment dat het in jouw agenda past, geef je er prioriteit aan. Waar het binnen de wereld van sportbonden heel normaal is om 6 projecten in de lucht te houden, ben ik van mening dat het belangrijk is om één project heel goed te doen. En daar is focus voor nodig." 

Toon lef en ga het doen

Wat Amy andere bonden wil meegeven: "Toon het lef en ga het doen. Zet ideeën die vaak opborrelen op papier. Op het moment dat je het uitwerkt van idee naar plan ga je veel concreter nadenken over hoe je het moet aanpakken. Bouw vervolgens een kernteam op en stel iemand verantwoordelijk voor die kartrekkersrol." En het uitspreken van die droom? Heel belangrijk, aldus Amy. "Wij spraken de droom uit: we willen 1 miljoen mensen aan het bewegen krijgen. Hou vast aan die droom."

Do's
  • Zet een idee op papier. Bij het uitwerken van idee naar plan wordt alles veel concreter
  • Borg de projectleider binnen je eigen organisatie en maak die persoon volledig vrij om 100% voor het project te kunnen gaan
  • Durf een droom uit te spreken en houd daar aan vast
Atletiekunie Bedrijfssport
Meer over Bedrijfssport

Bedrijfssport is gefinancierd vanuit het Innovatiefonds van NOC*NSF. Op de pagina Innovatiefonds lees je alles over het aanvragen van maatwerkbudget voor innovatieprojecten.

Contactpersoon
Amy Kortbeek
Beleidsadviseur sportaanbod & hardlopen.nl
KNAU

Terug naar projecten
Deel deze pagina

Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*