INNOVEREN INNOVATIEFONDS project|28 oktober 2019

KNCB Cricket4KIDS: sport-overstijgend beweegprogramma

Top image

Om kinderen op jongere leeftijd kennis te laten maken met de cricketsport heeft de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond (KNCB) Cricket4KIDS ontwikkeld. Een beweegprogramma gericht op de motorische ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 6 tot 11 jaar. In het sport-overstijgende beweegprogramma dat met subsidie vanuit het Innovatiefonds wordt ontwikkeld, staat samen sport beleven voorop.

Beweegprogramma met een 'cricket-sausje'

Cricket4KIDS is een sport-overstijgend beweegprogramma, vertelt projectleider Margo Cornelissen. "Alle basisvormen van bewegen staan centraal, overgoten met een cricket-sausje. Dat betekent dat de spelactiviteiten over het algemeen gericht zijn op motorische vaardigheden die je bij alle sporten nodig hebt. Hoeveel van het cricket-sausje in de les zit bepaalt de spelbegeleider." 

De kernwaarden die binnen de cricketsport centraal staan vormen ook binnen het beweegprogramma de rode draad. "Vrienden maken, respect en samen sporten: dat staat voorop. Zo starten we iedere les met een gezamenlijke warming-up en sluiten we iedere les gezamenlijk af. En ook belangrijk: we hebben geen verliezers, alleen maar winnaars."

Clubs, scholen & events

Om Cricket4KIDS voor zoveel mogelijk kinderen in Nederland toegankelijk te maken is het de ambitie van de KNCB om het beweegprogramma binnen sportclubs en scholen te integreren. "Het zou mooi zijn als clubs en scholen er mee aan de slag gaan en er een structureel aanbod van maken. Dat zij bijvoorbeeld eens per week of per maand een Cricket4KIDS-les aanbieden." Daarnaast organiseert de KNCB zelf Cricket4KIDS-events door het hele land om het beweegprogramma onder de aandacht te brengen.

Door het beweegprogramma via verschillende wegen aan te bieden hoopt de bond ook expats en migranten te bereiken. "Hun favoriete sportaanbod is in Nederland niet overal te beoefenen. Daar hopen we met Cricket4KIDS verandering in te brengen."

Kwaliteitswaarborging met spelbegeleiders

Om de kwaliteit van het beweegprogramma te waarborgen worden de lessen begeleid door gecertificeerde spelbegeleiders. "Het is noodzakelijk dat professionals de lessen begeleiden, we zijn immers bezig met de ontwikkeling van kinderen. Daarom zijn er spelbegeleider-cursussen." 

Betekenisgeving

"Ga na of je als sportbond iets kunt betekenen voor doelgroepen waar te weinig voor is, en hoe je dat innovatief kunt aanpakken. Denk aan kinderen en ouderen: daar valt nog veel te halen," aldus Margo.

"Ga na of je als sportbond iets kunt betekenen voor doelgroepen waar te weinig voor is, en hoe je dat innovatief kunt aanpakken."

De KNCB richt zich met Cricket4KIDS specifiek op kinderen. Met verschillende redenen. "De achterliggende gedachte is meerledig. We willen de cricketsport binnen deze doelgroep beter op de kaart zetten, de sport toegankelijk maken voor expats en migranten en willen ook bijdragen aan het maatschappelijk belang door kinderen te laten sporten."

Cricket4KIDS wordt gedeeltelijk gefinancierd vanuit het Innovatiefonds van NOC*NSF. Op de pagina Innovatiefonds lees je alles over het aanvragen van maatwerkbudget voor innovatieprojecten.

Contactpersoon
Cricket4KIDS

KNCB

Terug naar projecten
Deel deze pagina

Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*