INNOVEREN INNOVATIEFONDS project|22 november 2019

Nationaal Fonds voor de Sport: nieuwe financieringsbron voor de sport

Top image

Voor de ontwikkeling van een nieuwe financieringsbron binnen de sportwereld hebben verschillende sportbonden de handen ineengeslagen. Inspelend op de markt van geefgelden - waarin het aandeel van sport nog relatief klein is - ontwikkelen ze het Nationaal Fonds voor de Sport. Een overkoepelend fonds dat de maatschappelijke waarden van sport promoot en bestaande en nieuwe fondsen binnen de sport ondersteunt. 

Klinkende Munt

Het idee voor het Nationaal Fonds voor de Sport komt voort uit het rapport Klinkende Munt, waarin financiële kansen voor de sport beschreven staan. Projectleider Esther Roelofs vertelt erover. "Eén van de kansen beschreven in het rapport is geefgelden. Daarmee bedoelen we filantropie zoals fondsenwerving, waarbij schenkingen gaan naar het goede doel sport. De markt van geefgelden is groot en groeiend. Sport neemt daarvan nu maar een aandeel in tussen de twee en vijf procent. Een vele malen lager marktaandeel dan dat de sport groot is." Op basis van deze inzichten zijn kwartiermakers de markt gaan verkennen waaruit het concept van het Nationaal Fonds voor de Sport is ontstaan. Snel was duidelijk dat het een overkoepelend fonds moest worden. "Er zijn weliswaar heel veel mooie, maar veelal kleinere sportfondsen. Je ziet dat zij soms moeite hebben om overeind te blijven. Het is een moeilijke markt, en we willen allesbehalve concurreren. Daarom kijken we hoe we elkaar kunnen versterken. Dat gaan we doen met een overkoepelend fonds."

Brede dienstverlening

De intentie van het fonds is om met een brede dienstverlening verschillende doelgroepen te bedienen. "Enerzijds gaan we een initiërende rol vervullen voor nieuwe fondsen binnen de sportwereld. Anderzijds willen we voor bestaande fondsen in de markt een faciliterende rol vervullen. Daarbij kun je denken aan het afstemmen van een gezamenlijke communicatie-agenda en een gidsfunctie, een soort catalogus van bestaande fondsen die investeerders, andere vermogensfondsen en filantropen wegwijs maken in goede-doelen-land op het gebied van sport."

Zoektocht naar de best passende organisatievorm

De zoektocht naar de best passende organisatievorm voor het Nationaal Fonds voor de Sport is nog in volle gang bezig, vertelt Esther. "We zijn aan het toetsen in de markt. We onderzoeken aan welke dienstverlening bestaande fondsen behoefte hebben en praten met vermogensfondsen, ook buiten de sportwereld. Op basis van deze inzichten bekijken we welke organisatievorm hierbij zou passen." 

Financiering vanuit de bonden

Het Nationaal Fonds voor de Sport wordt gefinancierd door de verschillende initiatiefnemende bonden, ook wel de 'klinkende munt bonden' genoemd. In 2020 loopt dit budget op zijn eind en wordt een aanvraag ingediend bij het Innovatiefonds van NOC*NSF. Deze subsidie wordt gebruikt voor de implementatiefase van het fonds. "Daarmee hebben we een iets andere aanvliegroute dan in de meeste gevallen, omdat we bij aanvraag al in een relatief vergevorderd stadium zijn."

Het Nationaal Fonds voor de Sport dient in 2020 een aanvraag in bij het Innovatiefonds van NOC*NSF. Op de pagina Innovatiefonds lees je alles over het aanvragen van maatwerkbudget voor innovatieprojecten.

Contactpersoon
Esther Roelofs
Projectleider
Nationaal Fonds voor de Sport

Terug naar projecten
Bekijk de website
Bekijk de website
Deel deze pagina

Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*