INNOVATIEFONDS INNOVEREN project|22 november 2019

NTTB Sportbaas

Top image

De Tafeltennisbond (NTTB) kreeg in 2018 subsidie toegewezen vanuit het Innovatiefonds van NOC*NSF. Samen met twee andere bonden, de KNBB en NDB, realiseerden ze een nieuw platform voor de ongebonden sporter onder de overkoepelende naam 'Sportbaas'.  

"In 2016 is er binnen de Tafeltennisbond besloten om er te zijn voor alle tafeltennissers. Niet alleen voor eigen leden, maar ook voor de ongebonden sporters. Vanuit dat besluit is een jaar later, in 2017, het idee voor Pingpongbaas ontstaan," vertelt Marthijn van der Wal, coördinator sportparticipatie bij de NTTB. "Toen we in 2017 de aanvraag bij het Innovatiefonds wilden doen, bleek dat twee andere bonden een soortgelijk idee hadden. Met de KNBB (de Biljartbond) en de NDB (de Dartbond) zijn we om tafel gaan zitten om deze ideeën samen te voegen. Bij het Innovatiefonds is uiteindelijk de aanvraag gedaan met de werktitel 'Sportbaas', een overkoepelende naam voor twee initiatieven: Pingpongbaas en Kantinebaas. 

Leuker en eenvoudiger sporten in de bedrijfskantine

De doelgroep van Sportbaas is de ongebonden sporter, vertelt Marthijn. "Als tafeltennisbond hebben we 25.000 leden, maar er zijn duizenden, misschien wel een miljoen mensen die regelmatig een potje pingpong spelen. Tot voor kort wisten we niet wie die mensen waren. Met het platform krijgen we die ongebonden sporters in beeld."

De initiatiefnemers willen de Nederlandse werkvloer op een leuke en eenvoudige manier in beweging brengen. "Biljart, darts en pingpong zijn dé sporten die in de kantines van het Nederlandse bedrijfsleven worden gespeeld. Een toegankelijke en leuke manier van bewegen. Om het competitie-aspect toe te voegen en bewegen in de pauze leuker en gemakkelijker te maken, is de app in het leven geroepen. Met de app kan je bijhouden wie nou écht de baas is, met ranglijsten per kantoor en persoonlijke scores en statistieken per werknemer. Ook daag je gemakkelijk collega's uit voor een potje of toernooi in de pauze."

Ontwikkelen en doorontwikkelen

Het indienen van het businessplan voor Sportbaas leidde tot de toekenning van het Innovatiefonds. Enerzijds voor het ontwikkelen van een nieuw platform voor de niet-gebonden tafeltennisser, PingPongbaas. Voor iedereen die in Nederland die de sport beoefent. Pingpongbazen bij verenigingen, bedrijven en vakantieparken, bijvoorbeeld. Anderzijds is het budget ingezet voor het doorontwikkelen van hetzelfde platform voor gebruik in bedrijfskantines: Kantinebaas. 

Het Kantinebaas-platform werd door Sportunity zo ontwikkeld dat andere bonden ook van de technologie kunnen profiteren. Op het technische platform voor Kantinebaas is daarom PingPongbaas ontwikkeld. En ook de NJBB (de Nederlandse Jeu de Boules Bond) heeft op diezelfde technologie de app BoulesBaas gelanceerd.

"Met PingPongbaas en Kantinebaas willen we mensen in de pauze aan het bewegen krijgen. En het spelen van het spel zelf leuker en uitdagender."

In gesprek met de eindgebruiker

Voordat de bond - in samenwerking met Sportunity - startte met de ontwikkeling van het platform, plaatste Martijn een oproep op LinkedIn. "Daardoor kwam ik in contact met bedrijven waar in de pauze getafeltennist wordt. Met een aantal bedrijven ben ik in gesprek gegaan over de behoeften. Door met de eindgebruiker van de app in gesprek te gaan leerden we dát en hóe een app als deze van toegevoegde waarde kan zijn."

Wat betreft de activatie van het platform heeft het volgens Martijn erg geholpen om naar de plekken te gaan waar getafeltennist wordt. "Zo komen we in contact met de gebruiker en biedt het een kans om persoonlijk de werking van de app uit te leggen. En mensen enthousiast te maken, natuurlijk. Zo ontstaan ambassadeurs die helpen de app verder te verspreiden."

Begin klein, eindig groot

"Een grote les voor ons is geweest om bij een app als PingPongbaas of Kantinebaas klein te beginnen, met een Minimum Viable Product. Dat betekent dat je start met alleen de benodigde functionaliteiten, in plaats van dat je de app al zo compleet mogelijk wilt hebben in de eerste versie. Als we met de ontwikkeling waren begonnen met een Minimum Viable Product, hadden we sneller kunnen testen en doorontwikkelen."

De ambities van de bond zijn groot. Vanaf het lanceren van de testversie in 2018 had de app al snel 1500 downloads. "De helft van de downloads kwam van leden van de NTTB, de andere helft niet. De Kantinebaas-app bereikt een breder publiek, omdat naast pingpong ook darts en biljart gespeeld kunnen worden. Met onze eigen PingPongbaas-app - die op dit moment ruim tweeduizend 'bazen' en meer dan 1300 tafels telt - richten we ons als bond echt op de pingpongspeler, ongeacht waar hij/zij zich bevindt. Als je bedenkt dat er zoveel mensen regelmatig een potje pingpong spelen, hebben we nog veel te winnen."

 

Do's
  • Kijk om je heen: zijn er al soortgelijke initiatieven? Wellicht kom je samen tot een product
  • Ga in gesprek met de eindgebruiker van je product, zo leer je over wensen en behoeften
  • Begin met het ontwikkelen van een Minimum Viable Product, een basisversie van je product. Ontwikkel vanuit daar verder

Sportbaas is gefinancierd vanuit het Innovatiefonds van NOC*NSF. Op de pagina Innovatiefonds lees je alles over het aanvragen van maatwerkbudget voor innovatieprojecten.

Contactpersoon
Marthijn van der Wal
Hoofd Sportparticipatie
NTTB

Terug naar projecten
Deel deze pagina

Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*