project|15 oktober 2020

NTTB werkt aan doorontwikkeling schuiftafeltennis

Top image

De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) wil tafeltennis toegankelijk maken voor iedereen. Daarom innoveren zij hun sportaanbod en ontwikkelen ze schuiftafeltennis. Een afgeleide van de reguliere tafeltennissport. Deze nieuwe spelvorm is geschikt voor doelgroepen voor wie het reguliere tafeltennis een brug te ver is. Met behulp van schuiftafeltennis kan iedereen van tafeltennis genieten.  

Terugdringen beweegarmoede

Onder verschillende groepen in de samenleving, waaronder kinderen, ouderen en mensen met een beperking is er sprake van beweegarmoede. De NTTB wil deze doelgroepen graag meer in beweging brengen, maar constateerde dat hun reguliere sportaanbod daarvoor niet geschikt is. De bewegelijkheid die bij tafeltennis komt kijken en de benodigde oog-hand coördinatie maken het voor de genoemde doelgroepen lastig om de sport te beoefenen. Om tafeltennis voor jonge kinderen, ouderen en mensen met een beperking toch mogelijk te maken is het dus nodig om het sportaanbod te innoveren.    

Ontwikkeling schuiftafeltennis

Schuiftafeltennis is een afgeleide van het reguliere tafeltennis. Alle elementen van de tafeltennisport komen erin terug, maar de drempels die belemmerend werken worden weggenomen. Schuiftafeltennis kan op verschillende manieren worden gespeeld en naar eigen inzicht worden toegepast. Op die manier kan schuiftafeltennis een plek krijgen binnen de gezondheidszorg, ouderenzorg en als ‘fun’ element binnen jeugdprogramma’s en op scholen. Enkele pilots hebben al uitgewezen dat er behoefte is aan de doorontwikkeling van deze nieuwe spelvorm tot een volwaardig concept en de daarbij horende materialen. Daar is de NTTB, samen met partners Nationaal Ouderenfonds, Heemskerk, MJ Tafeltennis en de Johan Cruijff Foundation nu mee aan de slag gegaan. 

Een sport voor iedereen

Met de verdere ontwikkeling van schuiftafeltennis werkt de NTTB aan haar missie om van tafeltennis een sport voor iedereen te maken. Met behulp van schuiftafeltennis komen kinderen spelenderwijs in beweging en krijgen ze breed motorische vaardigheden aangereikt. Voor verenigingen wordt het bovendien mogelijk om kinderen vanaf 4 jaar al aan de club te binden. Ouderen krijgen met schuiftafeltennis een beweegvorm aangeboden die rekening houdt met hun mogelijkheden en een waardevolle bijdrage levert aan hun gezondheid en vitaliteit. Voor mensen met een beperking is schuiftafeltennis een sport waarbinnen zij zich kunnen ontwikkelen om zo wellicht de stap te maken naar de reguliere tafeltennissport.

Dit project wordt gedeeltelijk gefinancierd vanuit het Innovatiefonds van NOC*NSF.
Lees meer over het aanvragen van maatwerkbudget voor innovatieprojecten.
Contactpersoon
Marthijn van der Wal
Hoofd Sportparticipatie
NTTB

Terug naar projecten
Deel deze pagina

Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*