Achtergrond

Achtergrond

Beter inspelen op de snel veranderende sportwereld

Sport in Nederland kan niet zonder verenigingen en sportbonden. Zij vormen het fundament voor de sportieve infrastructuur. Hierdoor blijft sport betaalbaar, worden talenten erkend en herkend en is er aanvoer voor topsport. En nog belangrijker, verenigingen zorgen voor positieve effecten op economisch en maatschappelijk gebied. Sport als aanjager voor gezondheid en als stimulans voor het vormen van sociaal kapitaal.

De traditionele organisatie van sport waarin bonden en verenigingen een belangrijke rol spelen, staat onder druk. Het verenigingsleven is niet meer voor iedereen aantrekkelijk. Individualisering, de vraag naar nieuw en flexibel aanbod en de commercialisering van de sport stellen andere eisen aan verenigingen en bonden.

Verenigingen en bonden vormen enerzijds het fundament van de Nederlandse sport, maar zijn door de bank genomen niet altijd even goed in staat om adequaat in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij. Het vernieuwen blijft vaak achter, omdat de organisatie van de sport zelf en het werken met vrijwilligers veel aandacht vragen. Hier zien we ook de keerzijde van het democratische model dat van tijd tot tijd traag werkt en waarin de vrijwilligers met enige regelmaat de noodzakelijke vernieuwingen niet omarmen.

Hierdoor hebben verenigingen en bonden het in deze tijd niet altijd gemakkelijk om mee te schakelen met de veranderingen, zich door te ontwikkelen tot de moderne, open en professionele spelers waar deze tijd om vraagt en om de uitvoering van het Sportakkoord ter hand te nemen. Het programma Slagvaardig Organiseren Sport is in het leven geroepen om sportbonden hierbij te helpen. 

Slagvaardig Organiseren Sport: leren door doen 

Het programma Slagvaardig Organiseren Sport is een initiatief van middelgrote sportbonden en komt voor uit het programma 'versterken sportbonden' dat wordt gefinancierd het VWS. Het programma richt zich met name op de middelgrote bonden. Over het algemeen hebben zij de basisprocessen redelijk op orde. Denk daarbij aan leden- en financiële administratie, ICT, HR, inkoop, communicatie en marketing. Het probleem is dat deze bonden vaak worden geleefd door de waan van de dag. In tegenstelling tot grotere bonden is er onvoldoende ruimte om nieuwe strategieën uit te zetten en te focussen op de ontwikkeling van de sport. Laat staan alle randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn.

Het doel van het programma Slagvaardig Organiseren Sport  is om hier blijvend verandering in brengen. Door het programma te volgen leren bonden slagvaardiger te opereren. Ze doorlopen een proces waarin een concrete business case of veranderplan wordt opgeleverd. Daar kunnen ze na afloop dus ook direct mee aan de slag. Leren door doen. Meer weten over het programma? Lees hier meer

Downloads

Plan van aanpak SOS programma (september 2018)
Richtlijnen SOS programma tranche 1 en 2
Richtlijnen SOS programma tranche 3
Richtlijnen SOS programma verdieping tranche 1 en 2


Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*