Achtergrond

Achtergrond

Context

Sport in Nederland kan niet zonder verenigingen en sportbonden. Zij vormen het fundament voor de sportieve infrastructuur. Hierdoor blijft sport betaalbaar, worden talenten erkend en herkend en is er aanvoer voor topsport. En nog belangrijker, verenigingen zorgen voor positieve effecten op economisch en maatschappelijk gebied. Sport als aanjager voor gezondheid en als stimulans voor het vormen van sociaal kapitaal.

De traditionele organisatie van sport waarin bonden en verenigingen een belangrijke rol spelen, staat onder druk. Het verenigingsleven is niet meer voor iedereen aantrekkelijk. Individualisering, de vraag naar nieuw en flexibel aanbod en de commercialisering van de sport stellen andere eisen aan verenigingen en bonden.

Verenigingen en bonden vormen enerzijds het fundament van de Nederlandse sport, maar zijn door de bank genomen niet altijd even goed in staat om adequaat in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij. Het vernieuwen blijft vaak achter, omdat de organisatie van de sport zelf en het werken met vrijwilligers veel aandacht vragen. Hier zien we ook de keerzijde van het democratische model dat van tijd tot tijd traag werkt en waarin de vrijwilligers met enige regelmaat de noodzakelijke vernieuwingen niet omarmen.

Hierdoor hebben verenigingen en bonden het in deze tijd niet altijd gemakkelijk om mee te schakelen met de veranderingen en zich door te ontwikkelen tot de moderne, open en professionele spelers waar deze tijd om vraagt. En om de uitvoering van het Sportakkoord ter hand te nemen.

Slagvaardig Organiseren van Sport

Dit programma is met name gericht op middelgrote bonden. Over het algemeen hebben zij de basisprocessen redelijk op orde. Leden- en financiële administratie, ICT, HR, inkoop en communicatie en marketing worden vaak ingevuld. Deze bonden worden vaak geleefd door de waan van de dag. In tegenstelling tot grotere bonden is er onvoldoende ruimte om nieuwe strategieën uit te zetten en zich te richten op de ontwikkeling van de sport. En alle randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn. Het doel van het SOS programma is om hier blijvend verandering in brengen.

Doel

Het doel van het SOS programma is om bonden in staat te stellen slagvaardiger te opereren. En dit doen door een proces te doorlopen waarin een concrete business case of veranderplan wordt opgeleverd. Leren door doen.

Downloads

Plan van aanpak SOS programma (september 2018)
Richtlijnen SOS programma tranche 1 en 2
Richtlijnen SOS programma tranche 3
Richtlijnen SOS programma verdieping tranche 1 en 2


Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*