STIMULEREN project|29 april 2021

Bridgebond zoekt naar nieuwe lidmaatschapsvormen

Top image

De Nederlandse Bridge Bond staat voor een uitdaging. Zij wil er voor alle bridgers zijn, maar de huidige structuur voldoet niet om deze ambitie te verwezenlijken. De bond gebruikt verandertraject Slagvaardig Organiseren Sport (SOS) om voor een breder en jonger publiek aantrekkelijk te worden.

Bij de Nederlandse Bridge Bond zijn ongeveer 1050 verenigingen aangesloten met in totaal zo’n 90.000 leden. Deze aantallen leiden absoluut niet tot ontevredenheid binnen de bond, ware het niet dat de denksport misschien wel de oudste beoefenaars heeft van alle sporten in Nederland. Met een gemiddelde leeftijd van ongeveer 73 jaar lijkt bridge vooral relevant voor pensionado’s. 

En dat moet veranderen, beseft Tim Heeres. Hij is namens de bridgebond de projectleider in het SOS-traject. “Je kunt ons zien als een soort blokkendoos, met uitsluitend vierkante gaten”, probeert hij de vinger op de zere plek te leggen. “De vierkante blokken passen er dus goed in, maar er zijn ook ronde stukken. Inderdaad, die passen niet.”

Voor álle bridgers

Heeres wil ermee zeggen: de bond bedient uitsluitend de verenigingen en haar leden, maar bridgers die niet tot deze structuur behoren vallen tussen wal en schip. Het gaat daarbij om doelgroepen als cursisten, niet aangesloten verenigingen en de mensen die thuis wel eens het kaartspel spelen. De bond heeft uitgesproken dat ze er voor alle bridgers wil zijn, maar daarvoor moet wel het één en ander veranderen.

"Je kan niet heel flexibel zijn, want dan kiezen mensen het goedkoopste potje met het goedkoopste dekseltje"

Wat precies? Het SOS-traject van de bridgebond bestaat uit drie fases, waarvan de eerste (klantinventarisatie) inmiddels is afgerond. De volgende stap (fase 2) is het optuigen van een nieuw of verbeterd model. De bond wil de komende periode gebruiken om erachter te komen hoe haalbaar bepaalde plannen zijn en welke mate van flexibiliteit zij kan toestaan. Heeres: “Je kan niet heel flexibel zijn, want dan kiezen mensen het goedkoopste potje met het goedkoopste dekseltje. Dat gaat uiteindelijk ten koste van de solidariteit. We hoeven het kind niet met het badwater weg te gooien.” 

Nieuwe digitale leeromgeving

Het kan zijn dat de bond met nieuwe producten komt, maar het is ook goed mogelijk dat bestaande worden verbeterd. De bond kan al wel verklappen dat het bezig is met de ontwikkeling van een nieuwe digitale leeromgeving (DLO). Deze DLO is bedoeld voor cursisten, die zich via een app aanmelden en op deze manier lid worden van de bond. Zij kunnen op deze manier de fijne kneepjes van het spel leren.

“Met de DLO zetten we ons product voorop”, zegt Heeres. “Het is een soort totaalpakket, met bijvoorbeeld ook informatieboekjes. De app is modulair gebouwd, zodat ook andere doelgroepen voor wie een andere behoefte bestaat, ervan gebruik kunnen maken. Bovendien verhogen we hiermee onze zichtbaarheid. Dat was een probleem, want veel leden van verenigingen hebben eigenlijk geen idee dat ze ook bij ons zijn aangesloten.”

Designathon

De komende weken en maanden gebruikt de bond om te bedenken wat ze nog meer kunnen maken voor cursisten en thuisbridgers. Inspiratie kan zij mogelijk halen uit de zogeheten designathon op 12 juni. Dit is een eendaags evenement waarin een viertal casussen worden behandeld: imago, jeugd, toegankelijkheid en innovatie en technologie. In teams met mensen van verschillende achtergronden (het liefst geen bridgers) wordt gebrainstormd over deze thema’s. Het beste idee krijgt navolging en de winnende teams een aantal serieuze prijzen.

"Het pionierswerk voelde wel wat alleen, maar nadat collega’s ook het traject hadden gevolgd, zag je de samenwerkingen groeien"

De bond werkte net als alle andere bonden in het SOS-traject samen met de veranderexperts van the Brown Paper Company. Dit bedrijf leerde de bond projectmatig te werken. “Maar als ik het op mezelf betrek, dan is het erg fijn geweest dat collega’s ook aansloten, zodat zij wisten waar ik mee bezig was. Het pionierswerk voelde wel wat alleen, maar nadat collega’s ook het traject hadden gevolgd, zag je de samenwerkingen groeien.”

Bonden die aan het begin staan van een verandertraject adviseert Heeres om tijd te investeren in een goede voorbereiding. “Dat krijg je later met rente terug. Wij sprongen er gewoon in, maar moesten later veel bijsturen. Voor je tot de uitvoering komt, is het denk heel belangrijk om duidelijk te maken wat precies je doelen en ambities zijn.” 

Voor meer informatie
www.bridge.nl
Contactpersoon
Tim Heeres
Clubondersteuning
NBB

Terug naar projecten
Deel deze pagina

Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*