INNOVEREN project|22 oktober 2020

Hippische sportfederatie kapitaliseert onbenut potentieel

Top image

Om te overleven moet de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) haar manier van werken aanpassen. Dat is de stellige overtuiging van financieel directeur Theo van der Meulen. Om de gewenste organisatiecultuur te realiseren, participeert de federatie in het programma Slagvaardig Organiseren Sport (SOS). Gelukkig voor de KNHS zijn de resultaten van het verandertraject al zichtbaar.

De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie is een atypische sportbond, vertelt Theo van der Meulen. De federatie is een fusieorganisatie van zestien bonden, met 150.000 leden, zeven disciplines en evenzoveel subculturen. Door haar complexe en betrokken achterban was de organisatiecultuur binnen de bond van oudsher gericht op het vinden van consensus. Nu mensen niet meer automatisch lid worden van een sportbond en zich afvragen wat de meerwaarde van een lidmaatschap is, wordt echter een andere manier van werken gevraagd. Van der Meulen: “Klant-, doelgroep-, en resultaatgericht denken en handelen moeten onze nieuwe kernwaarden worden.”

Van visie naar strategie

Om in te spelen op de veranderende omstandigheden ging de KNHS twee jaar geleden in zee met adviesbureau Satori. De federatie had een visiedocument ontwikkeld dat moest worden omgezet naar strategisch beleid. Satori hielp de bond met het nadenken over ‘bedieningsconcepten’: een meer gedifferentieerd sportaanbod dat inspeelt op de wensen van specifieke doelgroepen. Als aansluiting op dit traject participeert de KNHS sinds vorig jaar in het SOS-programma, met het doel de ontwikkelde bedieningsconcepten in praktijk te operationaliseren.

""De projectleiders moeten aanjagers zijn in de omslag van consensus- naar resultaatgericht denken""

Concreet initieerde de KNHS binnen de verandertrajecten van Satori en SOS liefst tien projecten. Van der Meulen noemt de platforms buitenrijden.nl, horseriding.academy en paardrijden.nl als voorbeelden. Op het eerste platform kunnen ruiters routes en informatie vinden voor ritten in de natuur en het tweede platform bevat een aanbod van digitale masterclasses van enkele Nederlandse paardensporticonen. Paardrijden.nl is bedoeld voor ambitieuze paardensporters die op zoek zijn naar online trainingsadvies en die hun proeven willen laten beoordelen. Ook lanceerde de federatie al een nieuwe betaaldienst en introduceerde het nieuwe vormen van leeftijdsgericht sporten.

Gideonsbende

Binnen het SOS-traject krijgen de tien projectleiders van de Brown Paper Company tools aangereikt om de projecten succesvol te implementeren. Volgens Van der Meulen is dat niet alleen voor het slagen van de projecten, maar voor de hele organisatie van belang. “De projectleiders moeten binnen onze bond een soort Gideonsbende worden. Zij moeten aanjagers zijn in de omslag van consensus- naar resultaatgericht denken. Klant-, doelgroep- en resultaatgerichtheid moeten onderdeel worden van onze organisatiecultuur. Als wij die verandering niet doorvoeren, is de bond gedoemd ten onder te gaan.”

""Het is belangrijk dat we de projecten die we hebben opgeleverd ook verder uitrollen, afmaken en tot een nieuwe standaard verheffen""

Gelukkig voor de KNHS lijkt de nieuwe manier van werken aan te slaan. Diverse projecten - waaronder de drie online platforms, de betaaldienst en nieuwe vormen van sportaanbod - zijn inmiddels met succes gelanceerd. Andere plannen liggen nog op de plank, zoals de verkoop van reisverzekeringen. Hiermee moest in maart worden gestart, maar door de coronacrisis is dit initiatief nog even uitgesteld. 

Nog genoeg te doen

Hoewel de eerste resultaten al zichtbaar zijn, is er volgens Van der Meulen nog genoeg om aan te werken. “Het is nu zaak om de opgeleverde projecten ook goed af te maken. We hebben vaak de neiging om met iets nieuws te beginnen, zodra een plan succesvol is gelanceerd. Alsof je aan een nieuw boek begint, zonder je meer te bekommeren om de verkoop van je oude boeken. Het is echter belangrijk dat we de projecten die we hebben opgeleverd ook verder uitrollen, afmaken en tot een nieuwe standaard verheffen.”

Voor bonden die zelf met een verandertraject beginnen, heeft Van der Meulen enkele algemene tips. “Ten eerste is het belangrijk dat je je governance op orde hebt, dat het duidelijk is wie waar over gaat. Daarnaast blijft veel kapitaal in organisaties nog onbenut. Wij hadden al de mensen in huis om resultaatgericht te werken, maar door onze organisatiecultuur bleef dat potentieel onbenut. Bonden hebben vaak meer in huis dan ze denken. Daar moeten ze gebruik van maken.” 

Voor meer informatie
www.knhs.nl
Contactpersoon
Theo van der Meulen
Financieel directeur
KNHS

Terug naar projecten
Deel deze pagina

Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*