INNOVEREN project|28 januari 2021

Tafeltennisbond wil leden en het ‘pingpongland’ meer bieden

Top image

De tafeltennisbond (NTTB) zit midden in een veranderproces. Niet alleen wil de bond met hulp van het SOS-traject de vele pingpongers in het land activeren en binden, ook moeten bestaande leden meer te kiezen hebben. “Wij moeten zorgen voor flexibeler aanbod”, zegt hoofd sportparticipatie en verenigingsontwikkeling Marthijn van der Wal van de NTTB. 

De tafeltennisbond (NTTB) presenteerde in 2017 een meerjarenplan waarin zij een koerswijziging aankondigde. Omdat er in het land tienduizenden sporters zijn die wel eens een potje pingpong spelen, wil de bond ook voor die doelgroep relevant worden door aanbod voor hen te creëren.

Nieuwe impulsen

Dat vraagt om een andere aanpak, weet Marthijn van der Wal van de NTTB. Het verandertraject Slagvaardig Organiseren van Sport (SOS) kwam voor NTTB daarom op een uitstekend moment. “Wij waren al toe aan nieuwe impulsen”, zegt Van der Wal. “Vervolgens kwam het SOS-programma om de hoek. Dat was voor ons een hele mooie kans om in te stappen. We zaten midden in een verandertraject, maar we hadden nog niet de tools.” 

Met het project ‘Heel Holland Tafeltennist!’ hoopt de NTTB een belangrijke slag te slaan in het activeren en binden van nieuw publiek. De bedoeling hiermee is onder meer dat de pingpongers tafeltennistafels kunnen huren bij verenigingen. Dat kan via de app PingPongbaas. Van der Wal: “Wij gaan de verenigingen helpen deze pingpongers te vinden. Vervolgens moet je als vereniging meer bieden dan alleen een tafel. Het is de kunst om iets aan te bieden waardoor het gezellig en leuk is voor de pingpongers.” 

Aanbod gedateerd

Ook met een platform als ‘Kantinebaas’ probeert de bond het ‘pingpongland’ te interesseren voor tafeltennis. Maar er moet meer veranderen: het aanbod dat gericht is op de bestaande leden van tafeltennisverenigingen is gedateerd. “De opzet van de competities en ons toernooiaanbod bestaan al een eeuwigheid. Maar de wereld om ons heen verandert. De sporter van nu vraagt iets anders dan de sporter van twintig tot dertig jaar geleden. Wij moeten zorgen voor flexibeler aanbod. Een keuze bieden. Hoe we dat richting de toekomst op een goede manier aanpakken, is een belangrijk vraagstuk.”

"We zetten in op proactieve en ambitieuze verenigingen, niet op passieve organisaties die wachten op hulp van ons"

De bond wil hiermee zorgen voor een groei in het aantal leden. In de jaren tachtig waren nog zo’n 50.000 tafeltennissers aan de NTTB verbonden. Dat aantal is inmiddels gehalveerd, hoewel de bond sinds 2017 weer goed nieuws kan melden omdat de negatieve tendens een halt toe is geroepen. In 2019 noteerde het zelfs een lichte stijging. Vorig jaar volgde een daling, maar dat kwam omdat er door het coronavirus aanzienlijk minder nieuwe leden zich meldden dan de jaren ervoor. 

Verenigingsontwikkeling

Er zijn meer zaken die de bond wil bewerkstelligen via het SOS-traject. Het project ‘Verenigingsontwikkeling 2019+’ moet het cement vormen onder een nieuwe manier van werken. Van der Wal: “Het gaat daarbij niet om verenigingsondersteuning, maar om verenigingsontwikkeling. We zetten in op proactieve en ambitieuze verenigingen, niet op passieve organisaties die wachten op hulp van ons. Dat vraagt om een andere, nieuwe manier van werken.” 

Van der Wal constateert dat de verandercapaciteit binnen de organisatie groot is. Dat heeft er volgens hem mee te maken dat het beleidsplan uit 2017 al gericht was op veranderen en dat alle medewerkers daardoor al de juiste mindset hadden. “Iedereen zag in dat er ontzettend veel kansen liggen en dat we daarvoor zaken anders moeten aanpakken dan we gewend waren.”

Door de verhuizing van het bondsbureau naar Nieuwegein begin 2018 is de NTTB nu onderdeel van de Samenwerkende Sportbonden. Omdat ook de andere bonden die kantoor houden op de Kelvinbaan meedoen aan het SOS-traject, was het voor de NTTB makkelijk om even te sparren met collega’s. Dat gebeurde eveneens in de gesprekken die werden gehouden onder leiding van de veranderexperts van The Brown Paper Company. Ook sloot de NTTB zich aan bij landelijke programma’s zoals NLsport Frontrunners en Clubkadercoach. Nieuwe tools en kennis kwamen daardoor in de organisatie.

"Het is niet toepasbaar op één project, het raakt de hele organisatie"

Commitment

Het SOS-traject is een uitdagende en geeft een ‘frisse blik’ op zaken, zegt Van der Wal. “Het is wel goed om aan de voorkant te beseffen dat het traject een commitment vraagt van alles en iedereen. Het is niet toepasbaar op één project, het raakt de hele organisatie. Eigenlijk kwamen wij daar pas gaandeweg het traject achter. Als dit op je pad komt, moet je goed intern het met elkaar erover hebben of je het echt wil gaan doen en welke keuzes je daarbij maakt. Het wordt vaak onderschat hoeveel tijd zulke trajecten van mensen vraagt.”

Voor meer informatie
www.nttb.nl
Contactpersoon
Marthijn van der Wal
Hoofd Sportparticipatie
NTTB

Terug naar projecten
Deel deze pagina

Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*