Frontrunners 2.0

Frontrunners 2.0

De tweede generatie Frontrunners startte in oktober 2019. Vanuit een aantal gezamenlijke sessies over gedragsverandering binnen de sport hebben de Frontrunners ervoor gekozen te focussen op drie thema's. Aan de hand van die drie thema's willen de Frontrunners werknemers binnen de sport handvatten bieden en aanbevelingen doen die een gedragsverandering kunnen stimuleren. 

Overlegcultuur

De manier waarop we nu vergaderen is vaak inefficiënt. We zijn aan het vergaderen om het vergaderen, zonder een agenda of doel voor ogen. 

Welk gedrag we als Frontrunners wensen te zien: constructief overleggen, duidelijk doel stellen, agenda, acties, alleen indien nodig vergaderen, juiste mensen samenvoegen, time management, duidelijke rolverdeling. 

Nieuw gedrag: Effectief werken 

Werken op gevoel

We denken vaak dat we het zelf allemaal al wel weten en vergeten hierdoor te meten of onze aannames wel kloppen. We houden hierbij vast aan tradities en gewoontes en maken beslissingen en keuzes op basis van gevoel. 

Welk gedrag we als Frontrunners wensen te zien: data verzamelen en gebruiken voor onderbouwing van beslissingen, evalueren, kritisch zijn op gewoontes en tradities, denken in oplossingen, out of the box denken, innoveren, tijd maken voor het onderbouwen van aannames/hypotheses.

Nieuw gedrag: Onderbouwd werken 

Waan van de dag

We lopen structureel achter de feiten aan en vergeten te kijken naar de toekomst, dit wordt door de omgeving en de werkcultuur in stand gehouden. We lijken geen tijd te hebben om hier mee bezig te zijn. 

Welk gedrag we als Frontrunners wensen te zien: prioriteiten stellen, overview maken, keuzes maken, nee-zeggen, creatieve ruimte krijgen, doelgericht, lange termijn denken, focus, creatieve tijd/ruimte eisen, doel organisatie bekend, match tussen organisatie doel en eigen doel(ambitie).  

Nieuw gedrag: toekomstgericht werken


Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*