OPTIMALISEREN Blogs|6 december 2021

In gesprek over duurzame ondersteuning op het gebied van data

Top image

Een groep van meer dan 50 beleidsmakers én doeners van ruim 30 bonden heeft inmiddels kennis gemaakt met een van de initiatieven op het gebied van data. Doel van de initiatieven is helder: de sport sterker maken in het werken met data. Dat doen we door de impact van data te vergroten en door sporters en andere doelgroepen het vertrouwen te geven dat wij op een verantwoordelijke manier omgaan met hun gegevens. De initiatieven hebben bonden inzicht gegeven in hoe zij met behulp van data hun organisatie verder kunnen ontwikkelen. In twee Masterclassprogramma’s leerden deelnemers meer over data, analyse van data en datamanagement. We zijn dus goed op weg, maar we kijken vooruit, we willen doorpakken!

Om de ingezette ontwikkeling verder te brengen is meer nodig dan eenmalige ondersteuning. Daarom onderzoeken we nu hoe we duurzame ondersteuning op het gebied van data zouden kunnen vormgeven. Het is belangrijk dat die ondersteuning aansluit bij de huidige behoeften van bonden. Daarom gaan we met ze in gesprek. In een serie gesprekken onderzoeken we aan welke ontwikkelingen op het gebied van data bonden momenteel werken en op welke manier een meer duurzame vorm van ondersteuning daarbij zinvol en gewenst kan zijn.

Ook bij bonden die het onderwerp data al goed in de vingers hebben komen we graag langs. Om te leren hoe zij hier goed in zijn geworden, en of zij in de toekomst voordeel kunnen halen uit bijvoorbeeld collectieve inkoop van data, tooling of het beschikbaar maken van specialistische kennis.    

We leveren aan het einde van deze fase op:

  • Een breed onderzoek naar de behoefte aan duurzame ondersteuning van bonden op gebied van data, analyse en datamanagement
  • Toegenomen bewustzijn bij bonden over de mogelijkheden om kansen te benutten en risico's te beheersen op het gebied van data
  • Een helder voorstel en business case voor de realisatie van duurzame ondersteuning op gebied van data, analyse en datamanagement

Meer weten?

Hieronder geven we alvast antwoord op een aantal vragen. Mocht het antwoord op je vraag er niet tussen staan: neem gerust contact op met ons.

Direct aanmelden?

Ben je nu al overtuigd, meld je dan aan in het formulier onderaan dit artikel, zodat we de gesprekken in kunnen plannen.

Aanvullende informatie

Wat is het doel?

Ons algemene doel is de sport sterker maken op het gebied van data. Het specifieke doel van deze fase, is te komen tot een advies aan NOC*NSF over de vorm en scope van duurzame ondersteuning op het gebied van data, analyse en datamanagement. Sterker worden kan namelijk alleen door de ontwikkeling van bonden ook op langere termijn te ondersteunen. De belangrijkste doelstellingen, naast inzicht in de behoeften van bonden, zijn een toegenomen bewustzijn onder bonden van kansen en risico's en een heldere business case waarmee het voorstel onderbouwd kan worden.

Wat is de meerwaarde voor mij?

Op zowel korte als langere termijn proberen we ook deze fase zo waardevol mogelijk te maken voor alle deelnemende bonden.

Op langere termijn doen we dat natuurlijk door te streven naar de ontwikkeling van een zo passend mogelijke vorm van ondersteuning op de onderwerpen data, analyse en datamanagement.

Op korte termijn willen we in de gesprekken het onderwerp data voor jullie als bond al zo structureren, dat er inzicht ontstaat in specifieke aandachtspunten voor verdere ontwikkeling. Doordat we met veel bonden praten, verwachten we ook bonden die voor vergelijkbare uitdagingen staan, met elkaar in contact te kunnen brengen. Aan het einde van deze fase koppelen we aan alle deelnemende bonden terug wat onze bevindingen zijn.

Wat is de rol van NOC*NSF?

NOC*NSF is opdrachtgever van deze fase. Wij praten met alle partijen over de vorm waarin de duurzame ondersteuning op het gebied van data goed en zinvol te realiseren is. Belangrijk is dat de rolverdeling tussen NOC*NSF en de bonden zich blijft ontwikkelen. Het zoeken naar een vorm waarin duurzame ondersteuning op het gebied van data geboden kan worden, past binnen die ontwikkeling. Hoe en door wie die ondersteuning geleverd wordt, staat niet op voorhand vast.

Hoe verhoudt dit onderzoek zich tot andere initiatieven op gebied van data?

Verschillende projectteams en organisaties doen nu iets op het gebied van data. Het is voor een helder advies belangrijk dat we het landschap goed kennen en kunnen weergeven. We praten met alle partijen. Met bonden vooral in hun rol als afnemer van ondersteuning en met de andere partijen in hun rol als mogelijke leverancier. Enkele organisatieonderdelen van NOC*NSF hebben daarbij mogelijk een dubbele rol. Ze zouden zowel afnemer als leverancier kunnen zijn van een deel van de diensten die horen bij duurzame ondersteuning.

Mocht je het idee hebben dat we een specifiek initiatief over het hoofd zien: laat het ons gerust weten.

Actuele voorbeelden:
Misschien heb je recent een behoeftenonderzoek van NOC*NSF sportparticipatie ingevuld. We hebben inzicht in de resultaten en die helpen ons om in de gesprekken gerichte vragen te stellen die aansluiten op dit onderzoek. We spreken regelmatig met afdeling topsport, die recent een business case voor een data integratie platform heeft onderzocht. We vullen elkaar goed aan omdat onze focus telkens ligt op de ontwikkeling van alle organisaties binnen de sport op het gebied van data. We richten ons niet specifiek op een product of dienst op het gebied van data, analyse of datamanagement.

Hoe pakken jullie dit onderzoek aan?

In deze onderzoeksfase hebben we heel bewust gekozen voor gesprekken. Vooral omdat het voor goed inzicht belangrijk is door te kunnen vragen op specifieke onderwerpen. Met de meeste bonden plannen we twee tot drie gesprekken. Eén gesprek richt zich vooral op de leden en verenigingskant, één gesprek op de fan- en/ of evenementenkant en met een aantal bonden zullen we ook inzoomen op hun specifieke behoeften op het gebied van topsport.

Daarnaast geven we structuur aan de gesprekken door gebruik te maken van een vast, duidelijk raamwerk. Zo zorgen we ervoor dat telkens alle belangrijke aspecten van data, analyse en datamanagement aan de orde komen. Voor ons is het bijvoorbeeld belangrijk dat de uitkomsten samengevoegd kunnen worden in een totaalbeeld. De meest actuele versie van het raamwerk is hier te vinden. Deelnemers aan een of beide masterclassprogramma's zullen veel herkennen.

Tot slot gebruiken we veel bestaande input om het gesprek zo snel mogelijk relevant te maken. We bereiden ons voor op de gesprekken met reeds bekende informatie over dit onderwerp. In de afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken gedaan en business cases opgesteld die alvast helpen om gerichte vervolgvragen te stellen.

Praktische informatie

Met wie plannen we de gesprekken in?

We plannen de gesprekken in met beleidsmakers en datafans van de organisatie. In veel gevallen betreft het dan de algemeen directeur of een directeur/bestuurder en per aandachtsgebied het verantwoordelijke MT lid, naar jullie wens aangevuld met een beleidsadviseur of expert. De strategische koers van de organisatie en de rol die jullie ontwikkeling op het gebied van data, analyse en datamanagement daarin kan hebben, zijn immers de belangrijkste gespreksonderwerpen. Hoe goed moeten jullie zijn in het gebruik van data om er voldoende impact mee te realiseren? Waar moet een verantwoordelijke manier van werken met data aan voldoen, om het vertrouwen van jullie doelgroepen te winnen of te behouden?

Om deze vragen goed onderbouwd te kunnen beantwoorden, zoomen we telkens verder in op de specifieke aspecten van data, analyse en datamanagement en de relaties daartussen.

Hoeveel gesprekken en hoelang duren ze?

Voor de meeste bonden zijn twee tot drie gesprekken voldoende. Per interview verwachten we twee uur nodig te hebben. Mochten er na een interview nog onderwerpen overblijven, dan spreken we samen af hoe we die nog kunnen bespreken.

Wanneer vinden de gesprekken plaats?

Wij zijn al begonnen met plannen en proberen ten minste 30 bonden te spreken voor het einde van het eerste kwartaal van 2022. Hoe eerder je je aanmeldt, hoe eerder je aan de beurt bent.

Live of online?

We kunnen de gesprekken zowel digitaal als live goed faciliteren. We komen daarvoor langs of plannen online meetings, afhankelijk van wat passend en mogelijk is. Wanneer we langskomen heeft het uiteraard de voorkeur om de gesprekken zoveel als mogelijk op één dag in te plannen.

Wat is er in eerdere fasen gedaan?

Uit de eerdere fasen zijn de vier voornaamste initiatieven:

  • Tool data & analyse. Survey en nabespreking met als doel bonden inzicht te geven in hun niveau op het gebied van data & analyse en specifieke en logische stappen om daar sterker in te worden. 
  • Masterclass Data & Analyse. Masterclassprogramma van 9 bijeenkomsten om deelnemers praktische kennis en vaardigheden te laten opdoen in het opzetten en uitvoeren van analyses en het effectief terugkoppelen van de resultaten. 
  • Masterclass Grip op dataMasterclassprogramma van 9 bijeenkomsten met een eigen programma voor beleidsmakers. 
  • Spreekuur Data. Spreekuur toegankelijk voor medewerkers van bonden die vragen hebben op het gebied van data, analyse en datamanagement. Het doel is enerzijds praktische ondersteuning te kunnen bieden en anderzijds een beeld te krijgen van het type vragen waar bonden mee zitten. 

Meld je aan!

Meld je aan om ook met jouw bond een gesprek in te plannen en mee te denken over de ontwikkeling op het gebied van data en de gewenste ondersteuning.

Contactpersoon
Max Kloosterman
projectleider Data & Analyse
NLsport

Terug naar blogs
Deel deze pagina

Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*