OPTIMALISEREN Nieuws|16 december 2020

Van onderbuik naar analyse

Top image

Stel dat er plannen zijn voor een nieuwe ijsbaan, hoeveel potentiële schaatsers wonen daar dan in de buurt? “Zo’n vraag werd eerder op gevoel beantwoord dan dat het met data onderbouwd was.” Aan het woord is Pieter Clausing, senior beleidsadviseur van de KNSB en één van de deelnemers aan het Masterclassprogramma Data & Analyse.

In de afgelopen maanden hebben dertig deelnemers het Masterclassprogramma online doorlopen. Max Kloosterman, projectleider Data & Analyse: “Of het nou om het ontwikkelen van nieuw sportaanbod gaat of het uitvogelen in welk evenement fans zijn geïnteresseerd, het komt allemaal neer op data en analyse. Met het Masterclassprogramma hebben deelnemers inzicht gekregen in de mogelijkheden en valkuilen van het analyseren met data. Om vanuit daar tot goed onderbouwde actie te komen.”

“Zo investeren we in kennis en vaardigheden van eigen mensen. Daarbij draait het om het zelf oppakken van je dataproject én weten wanneer je expertise uit de community inschakelt.”

Van grote toegevoegde waarde

Luuk Berends, medewerker marketing en communicatie van NBB: “Interesse in de rol van data binnen de sport, die was er al. Al voor de start van het programma had ik over bepaalde data-zaken contact gehad met Max. En ik wist hoe ik PowerBI kon gebruiken om data weer te geven. De eye-openers zaten vooral daar omheen. Bijvoorbeeld de sessie over Data & Ethiek. Hoe De Ethische Data Assistent (DEDA) je handvatten biedt om weg te blijven van ethische problemen binnen een dataproject. Van grote toegevoegde waarde. Die tool en kennis kon ik meteen doorgeven aan collega’s.”

Ook de masterclass over visualisatie sloeg aan bij Luuk Berends: “In plaats van dat je een dashboard maakt op basis van je eigen ervaringen draai je het om. Hoe maak je het helder voor de eindgebruiker. Wat wil je nu eigenlijk vertellen met je dashboard, hoe moet die visualisatie van data eruit zien?”

"Heb je dankzij een data-dashboard structureel inzicht in de aanwas en het verloop van je ledenaantal, dan kun je meteen actie ondernemen."

Kristel Kooij, manager Sportparticipatie van de KNRB deed aan het Masterclassprogramma Data & Analyse mee om makkelijker het gesprek aan te kunnen gaan over data. Voor meer kennis en bewustzijn. “Het belang van historische data is voor mij het grootste leerpunt. Gegevens uit - noem eens wat - 2005 of 2010, zijn er nu niet. Terwijl je daarmee kunt vergelijken, kunt meten of bijvoorbeeld de energie die gestoken wordt in de aanwas van junioren effect heeft.”

Inzicht in ‘hoe staan we er nu echt voor’

De vraagstukken die bij de verschillende deelnemers spelen zijn veelal hetzelfde. Hoe je beslissingen meer datagestuurd maakt. En hoe je zorgt voor een structureel inzicht op de vraag ‘hoe staan we er nu echt voor’. Pieter Clausing: “Weten we wat de aanwas en het verloop is, dan kunnen we meteen actie ondernemen. De oorzaak achterhalen. Dat verschilt met wat we gewend zijn, waarbij de nadruk ligt op het jaarlijks verantwoorden van je ledenaantal.”

“Om dit Masterclassprogramma samen te doen met veel verschillende mensen vanuit sportbonden en NOC*NSF maakte het waardevol. Want we zullen elkaar nodig hebben om beter gebruik te maken van data in de sport. Daarmee verkrijgen we inzichten die ons op het goede spoor zetten om de sportdeelname te vergroten,” aldus Pieter Clausing.

Door de online vorm van het programma konden meer mensen tegelijkertijd meedoen. “Zeker bij de eerste uitvoering was dat wel heel fijn. Zo is de theorie achter data & analyse in één klap bekend bij het merendeel van de bonden,” zegt Luuk Berends. Kristel Kooij vult aan: “Nu is het aan ons om de vertaling te maken, zorgen dat het data-bewustzijn bij alle medewerkers wordt vergroot. Want daarmee maken we als bond het verschil.”

 

Over het Masterclassprogramma Data & Analyse

Het project Data & Analyse van NLsport ondersteunt bonden in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op het gebied van data en analyse. Uit de Maturity Check Data & Analyse die bij veel bonden is gedaan, bleek dat het veelal ontbreekt aan voldoende mensen, kennis en vaardigheden om met data aan de slag te gaan.

Daarom lanceert NLsport het Masterclassprogramma Data & Analyse. Kosteloze masterclasses van ervaren docenten met relevante expertise van binnen en buiten de sport. Om bonden te helpen zich verder te ontwikkelen op het gebied van data en analyse. Omdat het vergroten van de kennis en vaardigheden op het gebied van data en analyse helpt bij het versterken van de rol en de toekomst van de georganiseerde sport.

Vragen?

Wil je meer weten over data en analyse en heeft een van jouw collega’s meegedaan aan het Masterclassprogramma, dan kun je bij hem of haar terecht. Is jouw bond niet aangesloten op het Masterclassprogramma, neem dan voor hulp bij datavraagstukken contact op met Max Kloosterman.

Contactpersoon
Max Kloosterman
projectleider Data & Analyse
NLsport

Terug naar nieuws
Deel deze pagina

Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*