INNOVATIEFONDS INNOVEREN project|6 december 2019

KNHB Multisport voor kids: breed motorische basis voor bewegen

Top image

Multisport voor kids, een beweegprogramma voor kinderen van 5 en 6 jaar, werd in 2017 vanuit het Innovatiefonds opgezet. De Nevobo, KNHB en NOC*NSF sloegen de handen ineen om de brede motorische ontwikkeling van kinderen te stimuleren en het beweegplezier te vergroten.

De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) heeft namens de drie partijen de aanvraag voor het Innovatiefonds ingediend, vertelt Yvette van de Graaf, senior medewerker Doelgroepen bij de KNHB, het project 'Multisport voor kids'. Het project laat zich omschrijven als een programma, ontwikkeld namens de gehele georganiseerde sport, waarbij kinderen zich breed motorisch ontwikkelen. 

Leren en kopiëren

"We hebben gemerkt dat er veel behoefte is aan breed motorische beweegprogramma’s, maar er is weinig écht breed motorisch aanbod. Daarom hebben we bestaande jeugdprogramma’s onder de loep genomen waar al wel breed motorische elementen aanwezig zijn. Ons eigen programma Funkey is daar een voorbeeld van, maar bijvoorbeeld ook het Nijntje Beweegdiploma van de KNGU. We hebben toen een aantal vragen gesteld: wat kunnen we vanuit die programma's leren, hoe kopiëren we de goede dingen en hoe ontwikkelen we vanuit die verschillende programma’s een nieuw product dat motorisch goed is voor kinderen. Een product waarbij kinderen zich niet specialiseren in een sport, maar dat een 5-6 jarige een goede basis van bewegen leert."

Externe projectleider en inhoudelijke expert

Om een breed motorisch programma te ontwikkelen is samenwerking met andere bonden gezocht. Daarin zit ook direct een uitdaging. "Elke bond redeneert vanuit haar eigen sport, heeft haar eigen motorische specialismen en wellicht al een bestaand programma voor de doelgroep. Maar we geloven wel in het belang van de breed motorische basis: het is ook een belangrijk thema waar we allemaal 'iets' mee willen. Daarom moeten we verder kijken dan onze eigen context." Op het gebied van breed motorische ontwikkeling hebben de bonden een expert op dat vlak ingeschakeld. "Omdat we zo op inhoud van onze eigen sport zitten, moest de vraag 'welke elementen zijn breed motorisch?' eerst unaniem beantwoord worden. We hebben verschillende theorieën en beweegvormen bekeken, en uiteindelijk gezamenlijk 10 beweegvormen gekozen. Vanuit dat besluit zijn we vanuit verschillende bestaande beweegprogramma's van sportbonden oefeningen die goed werken voor de breed motorische ontwikkeling gaan verzamelen." Bij dat proces werden de bonden bijgestaan door een externe projectleider, die vanaf half 2018 bij het project werd betrokken. "Het heeft even geduurd voordat we de juiste projectleider hadden. Een neutraal iemand, die geen ervaring heeft met één van de sporten. We wilden niet dat het bijvoorbeeld een hockey-project werd. Dat heeft heel goed gewerkt. De projectleider had een neutrale positie en dat maakte de samenwerking met meerdere partijen prettiger."

"Omdat we niet wilden dat het een hockey-project zou worden, hebben we een neutrale projectleider aangetrokken. Dat heeft heel goed gewerkt"

Op naar een eenduidig eindproduct

Er is een eindproduct opgeleverd, maar dat product is volgens Yvette nog niet optimaal in vormgeving. "Er is veel geknipt en geplakt uit verschillende programma's, waardoor er geen eenduidige vormgeving is in de oefeningen. Daar maken we nu een laatste slag op. Daarnaast werken we aan een handzamer model, zodat het overal te raadplegen is vanuit de broekzak (fysiek en digitaal)." Na de uitrol van de eerste versie is feedback gekomen op de toepasbaarheid van het product. "Daardoor wisten we: we moeten nog meer rekening houden met de eindgebruiker, namelijk de trainer of leraar die met de kinderen aan de slag gaat."

De aanvraag bij het Innovatiefonds werd gedaan onder de werktitel 'Multisport voor kids'. Yvette: "Al snel in het project is de merknaam Trixxs hiervoor bedacht. Een snelle keuze in naam en vormgeving, die juist zorgde dat het product minder goed landde binnen de georganiseerde sport dan we wilden. Die merknaam werd niet breed gedragen vanuit de sport. Elke bond heeft zijn eigen producten, programma's, vormgeving en namen. Daarom wordt nu gewerkt aan een neutrale vormgeving, met tekeningen en illustraties waar elke bond straks zijn eigen stempel op kan drukken. Doordat de projectleider pas in april 2018 is gestart, hebben we een kleine vertraging opgelopen en hebben we een relocatie gedaan van een deel van het budget naar 2019. Van dat budget voeren we nu deze aanpassingen door."

Geen verdienmodel

Een verdienmodel voor het product is er nooit geweest, vertelt Yvette: "We vonden niet dat we in de testfase geld konden vragen. Ook omdat we snel merkten dat het product nog verbetering nodig had. Er is wel nagedacht over een mogelijk verdienmodel: een licentiemodel met externe partijen of gemeenten, bijvoorbeeld. Uiteindelijk hebben we die keuze niet gemaakt, met name omdat we nu met de KNGU en KNVB in een nieuw project zitten, gelinkt aan het Sportakkoord. In dat traject wordt de inhoud ontwikkeld voor 'Multisport voor kids' volledig geïntegreerd."  

Open, eerlijk en transparant

"We hebben veel geleerd en werken nu efficiënter samen met de betrokken bonden. We zijn nu meer vanuit onze eigen kracht aan het werk, namelijk het versterken van de bestaande breed motorische programma's van sportbonden en de uitrol ervan via onze sportverenigingen. In plaats van weer een apart product in de markt te zetten. Het is allemaal veel meer gegrond. Terugkijkend was dat de grootste uitdaging: op één lijn zitten. Zodat je met meerdere bonden één product neerzet, waar iedereen achter staat. In zo'n samenwerking draait het om eerlijkheid en transparantie. Waarom je meedoet en onder welke voorwaarden. Als je dat op een goede manier doet weet je van elkaar waar je aan toe bent."

"Die mogelijkheid om samen iets nieuws te starten, daar hebben de gelden van het Innovatiefonds voor gezorgd. Dat stellen we echt op prijs, want vanuit de georganiseerde sport is het heel lastig om gelden vrij te krijgen. Het Innovatiefonds helpt zo echt een boost te creëren voor de sport."

Do's
  • Betrek een externe projectleider, een neutraal iemand die zich richt op de samenwerking, meer dan op de inhoud
  • Wees zo open, eerlijk en transparant mogelijk. Waarom je meedoet en onder welke voorwaarden

Multisport voor kids wordt gefinancierd vanuit het Innovatiefonds van NOC*NSF. Op de pagina Innovatiefonds lees je alles over het aanvragen van maatwerkbudget voor innovatieprojecten.

Contactpersoon
Yvette van de Graaf
senior medewerker Doelgroepen
KNHB

Terug naar projecten
Deel deze pagina

Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*