Fundamentals

Fundamentals

Opzet van het programma

Het programma Slagvaardig Organiseren Sport bestaat uit drie onderdelen: 

  • Leerplatform toegespitst op specifiek verandervraagstuk van de deelnemer
  • Begeleiding van de deelnemer in de praktijk
  • Coaching op de eigen rol van de deelnemer

Fundamentals

Het programma Slagvaardig Organiseren Sport start met het doorlopen van de Fundamentals. Binnen die training worden deelnemers onder begeleiding van The Brown Paper Company aan de hand van zes bouwstenen geactiveerd om succesvol te veranderen. De deelnemers krijgen inzicht in de dynamiek die bij verandering ontstaat. Door ze vervolgens een concrete aanpak aan te rijken kunnen zij ook daadwerkelijk leiding gaan geven aan de veranderingen die hun organisatie ambieert. 

Versnellers in het hart van de organisatie

Deze aanpak draagt bij aan een duurzaam resultaat op het gebied van kennisontwikkeling over het thema veranderen, maar zorgt er ook voor dat veranderingen daadwerkelijk worden doorgevoerd. Met behulp van de bouwstenen beginnen deelnemers klein, boeken ze succes en dat geeft energie om een volgende verandering voor groei in te zetten. Deelnemers worden in staat gesteld bij hun omgeving het geloof te creëren dat door te veranderen betere resultaten mogelijk zijn. Zo worden ze 'groeiversnellers' in het hart van hun organisatie.

Feedback van deelnemers

Inmiddels doorliepen 20 sportbonden het programma Slagvaardig Organiseren Sport. Aan hen is gevraagd hoe zij het programma hebben ervaren. Enkele resultaten daarvan: 

  • Deelnemers beoordelen de aansluiting van de aangeboden kennis bij wat zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen uitvoeren met een 8,3. 
  • Deelnemers beoordelen de begeleiding van The Brown Paper Company met een 8,3. 
  • Deelnemers waarderen de prettige en relaxte sfeer, de kleine groepen, persoonlijke benadering en constante uitdaging van de begeleiders. 

"De begeleiding en deskundigheid van The Brown Paper Company is goed en dan voornamelijk de kwaliteit om heel snel uit een stortvloed aan informatie de kern te pakken en de juiste vragen te stellen waardoor iemand dieper gaat nadenken over het op te lossen probleem."

"De koppeling van theorie vooraf bestuderen, het herhalen in de webinars/sessies en het daarna toepassen in de praktijk werkt heel goed."

Meer weten over de business cases en veranderplannen waar de deelnemende bonden mee aan de slag zijn gegaan? Bekijk onze projectpagina


Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*