INNOVEREN OPTIMALISEREN STIMULEREN Nieuws|19 februari 2020

Ambitie neemt nieuwe positie in de transitie

Top image

Tevreden terugblik naar 2019

NLsport blikt tevreden terug op het afgelopen jaar. Een belangrijkste stap, zoals in de ‘koers 2019’ beschreven, was het verleggen van de focus van optimalisatie naar innovatie en dat is gelukt. Er zijn concrete, grote stappen gemaakt. Er zijn meerdere projectmanagers aangesteld voor de verschillende projecten. Allen zijn overtuigd van het nut en de noodzaak van de transitie en voelen zich hier onderdeel van. Deze intrinsieke motivatie heeft geleid tot een sterke betrokkenheid bij hun projecten en het gemak om sneller verbindingen te leggen tussen de verschillende projecten. Elke projectmanager heeft helder voor ogen in welke context hij een project runt. Dat is essentieel, omdat ze onderdeel zijn van een grotere beweging: de transitie in de sport. Dankzij dit stevige fundament zijn bonden meer dan ooit aangehaakt op de projecten. Er zijn dan ook echt meters gemaakt op de volgende projecten:

Data & data analyse

Dit jaar is de ambitie voor een collectief data platform vertaald  naar concrete en haalbare acties om de ontwikkeling van bonden op het gebied van data en data analyse te stimuleren.  De Maturity Check is hier een mooie uitkomst van. Maar liefst 31 bonden namen deel aan deze tool die inzicht geeft  in het ontwikkelniveau van de bond op gebied van data & analyse adviseert over logische vervolgstappen. De uitkomst? Tevreden bonden vanwege de insights en een duidelijk vertrekpunt om kennis en vaardigheden op het gebied van data verder te ontwikkelen. Dat geldt ook voor het team van NLsport; op basis van de inzichten uit de tool wordt er een serie masterclasses ontwikkeld. De uitrol hiervan vindt in 2020 plaats.

Collectieve inkoop

Ook collectieve inkoop is een mooi voorbeeld waarbij de vertaalslag is gemaakt van grote ambities naar concrete realisatie. Waar in 2018 nog de focus lag op het aantonen van mogelijk besparingspotentieel binnen de sport, zijn in 2019 stappen gemaakt om de aangetoonde besparingen te realiseren. Bovendien is er gewerkt aan het kennisniveau van zeven bonden en NOC*NSF op gebied van inkoop. Gezamenlijk met Emeritor, onze inkooppartner, organiseerden we workshops en kennissessies. Daarnaast werd een contract managementsysteem beschikbaar gesteld, zodat de deelnemers inzage kregen in al hun lopende inkoopovereenkomsten. Daar is Emeritor aangeschoven bij  lopende onderhandelingen  om de bonden te ondersteunen en een goede overeenkomst te realiseren. Kortom, het inkoopvak wordt in de praktijk gebracht en levert zichtbaar meerwaarde op. Het jaar 2019 sloot dan ook mooi af met het geluid dat meerdere bonden graag aan willen sluiten bij het project. Een mooie ontwikkeling waarbij in 2020 verder ingezet gaat worden op meer besparingen realiseren, en continuïteit van het project.

Sport Innovatiestudio

Afgelopen jaar werd de Sport Innovatiestudio gelanceerd en daarmee werd invulling gegeven aan een behoefte vanuit de georganiseerde sport en een voorwaarde voor het stimuleren van de transitie in de sport. Natuurlijk was het even zoeken naar de rol van de studio en de manier waarop de studio concreet toegevoegde waarde biedt voor bonden, maar als vrij snel wisten bonden hun weg te vinden. De meet-ups zijn goed bezocht en het netwerk van bonden is verder uitgebreid met experts die eerder nog niet bereikbaar of binnen de scope lagen. Ook zijn bonden concreet geholpen bij het schrijven van hun aanvraag voor het Innovatiefonds of het vormgeven van hun eigen innovatieve projecten. Dat is een mooie ontwikkeling. In 2020 wordt de studio, op basis van input van bonden en eigen ervaring, verder geprofessionaliseerd om impact en zichtbaarheid te vergroten. Bovendien wordt in 2020 nog meer verbinding gezocht met innovaties elders in het sportlandschap. Binnenkort verschijnt een uitgebreide terugblik op de Sport Innovatiestudio in 2019. Houd de site in de gaten.

SportON

Het project SportON ademt innovatie. Met SportOn experimenteren we hoe we passend sportaanbod kunnen ontwikkelen voor de multisporter en op welke manier de vereniging een waardevolle relaties met deze groep sporters op kan bouwen, anders dan het traditionele lidmaatschap. Daarmee proberen we een bijdrage te leveren aan het toekomstbesteding maken van verenigingen. Aan de pilot in Rotterdam die tot maart 2020 loopt doen 20 bonden en 35 verenigingen mee. In de eerste plaats is SportOn is een webwinkel waar de sporter sportaanbod kan afnemen, maar nog veel meer is SportON dé matchmaker tussen de vraag van de multisporter en het aanbod van sportverenigingen. Dat deze match niet vanzelfsprekend is, blijkt uit de pilot. Voor de follow up ligt de grootste uitdaging in het ontwikkelen en organiseren van sportaanbod, dat nog beter aansluit op de behoefte van de multisporter. Het is voor verenigingen echt nieuw om aanbod te ontwikkelen voor de sporter die geen intentie heeft om lid te worden. Daarnaast zien ze nog niet dat een ander type relatie met de sporter dan het traditioneel lidmaatschap ook grote waarde heeft. Genoeg potentieel dus om het project verder te optimaliseren. Verenigingen zullen in Q2 daarom vooral moeten inzetten op hun USP’s i.c.m. een product gebaseerd op de behoefte van de sporter.

Frontrunners

De 1e generatie Frontrunners is een feit. Met veel enthousiasme hebben zij hun programma afgerond. Een geslaagde editie waarbij zowel  individuen als  organisaties de meerwaarde van het programma ervaren hebben. Er zijn veel learnings die hebben bijgedragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de Frontunners en tegelijkertijd kansen bieden voor de volgende generatie. Want, geef je een groep jonge, enthousiaste professionals carte blanche om te doen wat zij denken dat nodig is om de transitie verder te brengen, dan krijg je succesvolle output! Echter zorgde dit in eerste instantie zorgde  wel voor een breed scala aan onderwerpen en inzichten. Het was daardoor lastig om echt impact te maken. Halverwege het jaar is dan ook bijgestuurd, focus aangebracht en gestart met een gezamenlijke ambitie: structureel gedragsverandering realiseren. De volgende generatie Frontrunners gaat daarmee verder aan de slag.

Al met al kijken we dus terug op een succesvol jaar met voldoende nieuwe uitdagingen en ambities op ons pad. Het gedachtegoed overbrengen van de transitie in de sport blijft een belangrijk aandachtspunt. Nu de focus van inspireren verlegd is naar daadwerkelijk doen, is het nodig om af en toe een stap terug te nemen van de inhoud en duidelijk the bigger picture te blijven schetsen. De lancering van de website van detransitieindesport.nl draagt hier ook mooi aan bij: zichtbaarheid van de transitie in de sport!

Het is goed dat NLsport zich blijft afvragen; draagt wat we doen bij aan de stimulering van de transitie en welke rol pakken we hierin? Hoe verduurzamen we de gemaakte stappen? Maar het feit dat bonden zelf initiatief nemen op het gebied van samenwerking, slimmere keuzes maken en hun learnings graag delen, laat zien dat de transitie echt gaande is.

Langzamerhand zien we dat er echt ingespeeld wordt op de veranderende sportwereld en stappen gezet worden in de ontwikkeling van een vernieuwende sportinfrastructuur.

Contactpersoon
Carlijn Mol
Projectleider NLsport
NLsport

Terug naar nieuws
Deel deze pagina

Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*