INNOVEREN Gamechanger|Willem La Riviere

Doe alles met een reden en formuleer de impact die je teweeg wilt brengen”

Top image

Als directeur van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) is Willem La Riviere constant op zoek naar nieuwe ideeën om de biljartsport beter op de kaart te zetten. Dankzij zijn creatieve geest én doorzettingsvermogen heeft de bond met een relatief kleine werkorganisatie van zes personen al verschillende innovaties tot stand gebracht en is nu ook actief binnen het onderwijs en de bedrijfsvitaliteit. Met SmartPool zijn scholieren aan het poolbiljarten tijdens wiskundelessen, in bedrijfskantines dagen collega's elkaar uit voor een potje biljarten met de Kantinebaas-applicatie en met Competitieveiling.nl worden bedrijven aan de sport verbonden.

Hoe de bal is gaan rollen

Tot een paar jaar geleden was verandering binnen de KNBB zo goed als onbespreekbaar. "We focusten ons voornamelijk op competitieve spelers, maar daarmee was de doelgroep beperkt. De honderdduizenden recreanten konden we niet bedienen." Willem ging op zoek naar manieren om de doelgroep te verbreden en als sportbond binnen een maatschappelijk domein actief te zijn: "Ik geloof dat een sportbond veel meer is dan alleen de sport." In 2016 zette hij zijn ideeën om in een ondernemingsplan en stapte daarmee naar het Innovatiefonds van NOC*NSF. "Sindsdien is er meer ruimte voor ondernemen binnen de bond. We realiseren de ene na de andere innovatie, en er wordt nu zelfs gesproken over het vernieuwen van de competitieve sport. Dat vind ik heel gaaf en stimuleer en ondersteun ik alleen maar."

3, 2, 1, start!

"Inspiratie opdoen, een visie uitwerken en mensen overtuigen. Vervolgens moet je het gewoon gaan doen." Voor het uitvoeren van een idee zijn dit volgens Willem de stappen die doorlopen moeten worden. Maar voordat verandering mogelijk is, moet het bestaande product staan als een huis. "Zorg dat het basisproduct dat je als sportbond levert staat. Daar word je als eerste op afgerekend. Dat vergroot ook direct het draagvlak voor vernieuwing." Daarnaast is het volgens Willem belangrijk om ook open te staan voor ideeën van anderen. "Kom samen tot innovaties. Sta open voor meningen van anderen. Je hoeft niet alles zelf te doen." 

"Kom samen tot innovaties. Sta open voor meningen van anderen. Je hoeft niet alles zelf te doen."

Op het moment dat je een product gaat implementeren, is het volgens Willem belangrijk om je daaraan vast te houden en je niet bezig te houden met andere innovaties of productontwikkelingen. "Niets is zo gevaarlijk als afwijken van het product omdat je andere kansen ziet. Dan blijf je bezig en verlies je de focus." 

Draagvlak creëren

Willem ervaarde binnen de bond weinig weerstand wanneer hij nieuwe ideeën opperde. Als het wél nodig is om draagvlak te creëren, raadt hij aan het gesprek aan te gaan. "Ga het gesprek aan, overtuig mensen. Aanvullende informatie kan je daarbij helpen, zoals signalen in de markt of onderzoeken." Daarnaast is het volgens Willem belangrijk om met ideeën binnen de kaders te blijven en collega’s erbij te betrekken. Ook als het idee uiteindelijk een succes blijkt te zijn. "Deel alle successen als het gezamenlijke succes. Want succes, daar willen mensen bij horen en maakt mensen trots. Zo ontstaat er ook draagvlak voor innovaties."  

De gouden tip van Willem

"Doe alles met een reden en formuleer de impact die je teweeg wilt brengen." Dat is de belangrijkste boodschap van Willem aan andere sportbonden. "Ga niet zomaar iets doen, denk altijd na over de impact die een idee heeft. Zorg dat je focust en concrete doelstellingen opstelt." 

Do's van Willem
  • Denk aan de impact van een idee
  • Sta open voor de mening van anderen
  • Deel successen als gezamenlijke successen
  • Stel deadlines
  • Zorg voor voldoende uitvoeringscapaciteit

Willem's transitie in de sport

"Tot 2005 heb ik op hoog niveau gepoold. Ik speelde destijds in de Eredivisie, trainde 4 uur per dag en was op weg om de top te halen." Sporten schiet er momenteel bij in, maar Willem pakt de draad weer op. "Ik ga met een vriendenteam in een lagere klasse één keer per week lokaal spelen." Willem is daarmee een voorbeeld van de sporter die de sport beleeft en ervaart als lid van een sportvereniging.

Contactgegevens
Willem La Riviere
Directeur
KNBB
Terug naar gamechangers
Be the change

Wie is op jouw sportvlak de echte gamechanger? Geef hem of haar op voor een plekje in de galerij!

Contact

Meer gamechangers

Bekijk alle gamechangers
Bekijk alle gamechangers

Artikelen van deze gamechanger

Bekijk alle blogs

Praat mee op social media met de hashtag #sportTransitie

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief over de transitie in de sport.

*
*
*